Skip to main content
logo-erasmus lifeline-menu facebook twitter linkedin instagram play pause refresh expand contract close sound mute share down angle-left angle-right slider-right slider-left search phone mail location earth external-link clock clipboard-list location print whatsapp warning hash lifeline

Promovendus/ OIO 'Selectie en Diversiteit'

Project “Effecten van selectie op de diversiteit van de populatie Geneeskundestudenten: wat kunnen we er aan doen?”
  • 07.15.19.SB
  • 36 uur per week
  • Onderwijs

Functie inhoud

In Nederland melden zich circa drie keer zoveel kandidaten aan voor de geneeskundeopleiding als het aantal opleidingsplaatsen dat beschikbaar is. Sinds 2000 is de centrale loting geleidelijk vervangen door decentrale selectieprocedures, die door de faculteiten zelf worden vormgegeven. Eerder onderzoek liet zien dat potentieel succesvolle kandidaten uit etnische minderheidsgroepen, van lagere sociaaleconomische klasse en/of met laagopgeleide ouders worden afgeschrikt door selectieprocedures en door de geneeskundeopleiding zelf. Als deze kandidaten zich aanmelden, lijken zij bovendien minder vaak geselecteerd te worden. Het gevolg is dat de cohorten studenten die worden opgeleid tot artsen niet representatief zijn voor de patiëntenpopulatie die zij gaan dienen. Daarnaast is diversiteit essentieel voor het bevorderen van excellentie in de gezondheidszorg en het onderwijs.

In dit promotietraject gebruik je uitdagende kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekstechnieken. Je zal de effecten van huidige selectiemethoden op de samenstelling van de studentcohorten onderzoeken en tot wetenschappelijk gefundeerde voorstellen komen voor de selectie van studentcohorten die representatief zijn voor de Nederlandse bevolking voor de toegepaste wetenschappelijke en gezondheidszorgopleidingen. Over de deelstudies schrijf je Engelstalige artikelen voor ‘peer reviewed’ tijdschriften die de basis vormen voor jouw proefschrift. Presentaties op (inter)nationale congressen en opleiding volgens het Erasmus MC promotiereglement horen bij je ontwikkeling tot zelfstandig onderzoeker.

Het voorgestelde onderzoeksproject kan leiden tot een proefschrift als de kandidaat succesvol is in het uitvoeren van de geschetste deelstudies en in staat is om de gegevens in wetenschappelijke rapporten samen te vatten.

Werkomgeving

In het Erasmus MC werken we hard aan het verbeteren van de zorg van vandaag en de gezondheid van morgen. Baanbrekend werken, grenzen verleggen en voorop lopen. In onderzoek, onderwijs en zorg. We werken met de nieuwste apparatuur, technieken en zorgprocessen in een state-of-the-art gebouw.

In dit project werk je in een projectconsortium van VUmc, AMC, Erasmus MC, Universiteit Twente (Technische Geneeskunde) en Universiteit Utrecht (Farmaceutische Wetenschappen). Je dagelijkse werkomgeving is het Institute of Medical Research Rotterdam (iMERR) van het Erasmus MC. iMERR is een interdisciplinair onderzoeksinstituut met een focus op medisch onderwijs, met onderzoekslijnen zoals klinisch redeneren, selectie van studenten en artsen voor medische vervolgopleidingen, studiesucces, en diversiteit en inclusie. iMERR is een samenwerking tussen Erasmus MC en Department of Psychology, Education and Child Studies van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB-EUR).

Het onderzoek wordt voor een groot deel gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en heeft een looptijd van 4 jaar. Tegelijkertijd wordt een promovendus aangesteld bij het Instituut voor Onderwijs en Opleiden van het Amsterdam UMC, locatie VUmc vanuit hetzelfde consortiumproject. Je zult intensief samenwerken met die promovendus.

Profiel

Je hebt een afgeronde masteropleiding zoals Geneeskunde, Psychologie, Gezondheidswetenschappen of Sociologie. Ervaring binnen wetenschappelijk onderzoek, dataverzameling, data invoer, kwalitatieve onderzoeksmethoden, SPSS en statistische analyses zijn vereist. Daarnaast heb je ervaring in het schrijven van wetenschappelijke publicaties als (co)auteur. Je beschikt verder over goede contactuele en organisatorische kwaliteiten, kunt uitstekend samenwerken en beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), een geldig identiteitsbewijs, diploma’s en/ of relevante registraties zijn een voorwaarde voor de aanstelling.

Wat bieden wij

Het betreft een tijdelijke aanstelling. Het brutomaandsalaris bedraagt € 2.357,- in het eerste jaar en loopt op tot € 3.020,- in het vierde jaar bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week. Daarnaast bieden wij onder andere een eindejaarsuitkering van 8,3%, een individueel reiskostenbudget en studiemogelijkheden. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (UMC).

Inlichtingen en solliciteren

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met dr. A.M. Woltman, universitair hoofddocent iMERR, telefoon: 010 704 45 07 of e-mail: a.woltman@erasmusmc.nl of prof.dr. W.W. van den Broek, hoogleraar evidence based education, iMERR, telefoon: 010 704 45 07.  Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Jerry Chandansingh, recruiter, telefoon: 06 500 310 06.

Je kunt solliciteren door gebruik te maken van de sollicitatiebutton

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

Afbeelding

Werken aan beter worden is altijd nieuwsgierig zijn

Erasmus MC is het grootste medisch onderzoekscentrum van Nederland. We zijn internationaal toonaangevend op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Wij vergroten de kennis over ziektes van vandaag en verbeteren de gezondheid van morgen. We verbinden de nieuwste wetenschappelijke inzichten zodat onze patiënten hier optimaal van profiteren.

Lees verder