Skip to main content
logo-erasmus lifeline-menu facebook twitter linkedin instagram play pause refresh expand contract close sound mute share down angle-left angle-right slider-right slider-left search phone mail location earth external-link clock clipboard-list location print whatsapp warning hash lifeline checkmark stethoscope calendar specialty closing-date

Manager audit & risk

  • Financieel
  • 36 uur
  • Control & Compliance

  • Sluit op 30-07-2019
  • 27.20.19.SB

Functie inhoud

Je geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling Audit. Je bent verantwoordelijk voor het efficiënt en effectief organiseren van Audit & Risk en het investerings- en exploitatiebudget van de afdeling. Je controleert, analyseert en adviseert over (administratieve) beheersing en risicomanagement en rapporteert hierover aan Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

Je signaleert gevraagd en ongevraagd risico's op het gebied van besturing en beheersing. Je zorgt voor kwaliteitsborging, continuïteit van de dienstverlening, de vereiste professionaliteit en compliance met C&C- wet- en regelgeving en kaders. Je begeleidt het proces bij interim- en jaarrekeningscontroles en ondersteunt verbeteringen van de financieel-administratieve processen.

Je bent verantwoordelijk voor hoge kwaliteit van informatievoorziening aan de Raad van Bestuur, thema's en afdelingen op de gebieden van audit en risicomanagement. Voor wat betreft audit zorg je eveneens voor een hoge kwaliteit van informatievoorziening aan de Raad van Toezicht en de Audit & Compliance Commissie. Verder ben je eindverantwoordelijk voor het uivoeren van hoogwaardige audits die gericht zijn op het observeren, vastleggen, analyseren en optimaliseren/verbeteren van bedrijfsprocessen.

Werkomgeving

In het Erasmus MC werken we hard aan het verbeteren van de zorg van vandaag en de gezondheid van morgen. Baanbrekend werken, grenzen verleggen en voorop lopen. In onderzoek, onderwijs en zorg. We werken met de nieuwste apparatuur, technieken en zorgprocessen in een state-of-the-art gebouw.

De pijler Control & Compliance (C&C) maakt deel uit van het Servicebedrijf. Onder de pijler C&C vallen de afdelingen Financieel Beheer, Business Control, Audit en Juridische Zaken.

De manager audit ressorteert onder de directeur C&C, maar heeft een onafhankelijke positie in de organisatie. Er is dan ook sprake van een directe vakinhoudelijke lijn met de Raad van Bestuur en de Audit & Compliance Commissie van de Raad van Toezicht.

Profiel

Je bent een ervaren RA/RO die zeer goed in staat is om beschikbare informatie tot zich te nemen en op waarde te schatten. Oordeelsvorming is dan ook een goed ontwikkelde competentie. Gegeven de adviesrol richting de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, zijn onafhankelijkheid en integriteit noodzakelijke competenties. Je bent een inspirerende, stimulerende leidinggevende en hebt een coachende stijl van leidinggeven. Je geeft op proactieve, resultaatgerichte en transparante wijze invulling aan de functie. Je hebt een open, constructieve, op de relatie gerichte en tevens zakelijk en kostenbewuste houding in de relatie met in- en externe (zaken)partners. Je bent in staat om de juiste balans te vinden tussen het direct oplossen van problemen en het vastgestelde beleid voor de langere termijn. Je bent sterk gericht op samenwerking en samenhang waarbij klantgerichtheid en het leveren van kwaliteit prioriteit hebben. Je draagt de kernwaarden 'verantwoordelijk', 'verbindend' en 'ondernemend' actief uit en bent hierin een voorbeeld voor je medewerkers. Je bent in staat richting te geven en focus aan te brengen in taken en prioriteiten. Je daagt medewerkers uit hun talenten, kennis en vaardigheden (verder) te ontwikkelen, geeft hen ruimte en verantwoordelijkheid en stelt hen in staat hun werkzaamheden effectief te verrichten. Je beschikt over de benodigde veranderkundige kwaliteiten om hiertoe te komen.

Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), een geldig identiteitsbewijs, diploma’s en/of relevante registraties zoals BIG/RGS zijn een voorwaarde voor de aanstelling.

Wat bieden wij

We bieden in eerste instantie een aanstelling voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren bestaat de mogelijkheid van een vaste aanstelling. Het bruto maandsalaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 6.895,- (schaal 14) bij een volledige werkweek van 36 uur. Daarnaast bieden wij onder andere een eindejaarsuitkering van 8,3%, een individueel reiskostenbudget en studiemogelijkheden. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (UMC).

Inlichtingen en solliciteren

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Paul van Schaik, directeur Control & Compliance, telefoon: 010 703 27 75. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Dan staat Jeanette dos Santos Gomes, recruiter, je graag te woord. Je kunt haar bereiken via 06 500 310 07.

Je kunt solliciteren door gebruik te maken van de sollicitatiebutton.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

Afbeelding

Grootste zorgorganisatie van Nederland

Erasmus MC heeft een sterke financiële positie. Dit blijkt onder meer uit onze 'triple-A-rating. Het Erasmus MC is het eerste universitair medisch centrum in Nederland met zo'n beoordeling op het gebied van kredietrating.

Lees verder