Skip to main content
logo-erasmus lifeline-menu facebook twitter linkedin instagram play pause refresh expand contract close sound mute share down angle-left angle-right slider-right slider-left search phone mail location earth external-link clock clipboard-list location print whatsapp warning hash lifeline checkmark stethoscope calendar specialty closing-date bell

Teammanager Radiotherapie

Transparante, coachende en consistente manager met een uitgesproken visie en implementatiekracht.
  • Management en advies
  • 32 - 36 uur
  • Radiotherapie

  • Sluit op 30-04-2021
  • 08.22.21.TDA

Functie inhoud

Medewerkers van het Erasmus MC zijn inhoudelijk gedreven en ambitieus. Als manager stuur, coach en ondersteun je de radiotherapeutisch laboranten in jouw team (34 medewerkers) bij het waarmaken van de ambities van de afdeling en de organisatie. Je legt verbinding tussen medewerkers, de vakinhoudelijke specialisatie en de processen en protocollen. Je vertaalt de gekozen strategie met hen in heldere kaders en brengt hen weer in een positie waar ze vanuit die kaders ook eigen afwegingen kunnen maken. Je zorgt voor adequate managementinformatie die je regelmatig bespreekt in het team.

Met het team zorg je voor een fijn werkklimaat waar professionals graag willen werken en zich (weer) onderdeel voelen van de grotere ambitie en de kansen die er liggen voor continue verbetering in processen en in samenwerking. Je stimuleert die samenwerking en zorgt dat jouw team kan participeren in projecten en overleggen binnen en buiten de afdeling. Daarnaast benut je optimaal de expertise van medewerkers om zelf met verbeteringen en vernieuwingen te komen.

Samen met de andere teammanagers en de sectormanager vorm je het LMT (Laboranten Management Team) en je legt verantwoording af aan de sectormanager Radiotherapie.

Werkomgeving

De afdeling Radiotherapie is onderdeel van het gerenommeerde Erasmsu MC Kankerinstituut van het Erasmus MC. Samen met de afdelingen Medische Oncologie en Hematologie valt het onder het thema Daniël, genoemd naar de voormalige Daniël den Hoed Kliniek. Hier dragen medewerkers dagelijks bij aan de bestrijding van kanker door excellente zorg en behandeling. De radiotherapeutisch laboranten (circa 120 medewerkers) vervullen hierin een belangrijke rol. In samenwerking met klinisch fysici, radiotherapeuten en ondersteuning werken zij aan vernieuwing en verbetering van de behandeling op maat voor de individuele patiënt. De laboranten zijn georganiseerd in vier teams met laboranten, waarvan één is gevestigd in Dordrecht en een team met ondersteunende medewerkers.

In 2018 zijn de teams verhuisd van de Daniël den Hoed Kliniek naar de nieuwbouw naar het Erasmus MC. Tegelijk met deze verhuizing is ook de organisatiestructuur veranderd. Gekozen is voor een indeling van laboranten teams op basis van de behandeling van specifieke tumorgebieden. De administratieve ondersteuning is ook per team ingericht. Het nieuwe team is dus verantwoordelijk geworden voor het gehele proces dat een patient binnen een specifieke patiëntgroep doorloopt. Dit betekende een nieuwe werkwijze voor teams, met nieuwe protocollen en processen en een nieuwe personele samenstelling. De optimale implementatie daarvan vraagt nog aandacht.

Voor de radiotherapeutisch laboranten van team 1 (gekoppeld aan de tumorgebieden gyneacologie, gastro-intestinaal, mamma, urologie en neurochirurgie) zoeken wij een manager die helder en duidelijk de koers kan uitdragen en vertalen en daarmee duidelijke kaders en regelruimte biedt aan de professionals.

Profiel

Wij zoeken een ervaren manager, hbo+ werk- en denkniveau, met ervaring in het aansturen van hoogopgeleide professionals en goede veranderkundige vaardigheden. Bij voorkeur heb je hierbij ervaring met de Lean methodiek. Je bent duidelijk in visie en kaders, weet het verhaal te vertellen. Vanuit evenwichtigheid en overzicht krijg je vertrouwen en kun je medewerkers meenemen in veranderingen en verbeteringen. Je stimuleert hierin de eigen verantwoordelijkheid van de professional en het team.

Wij zoeken een duidelijke, zakelijke en mensgerichte manager die mensen verbindt aan de kaders. Ook zoeken we iemand die vanuit de vakinhoud medewerkers prikkelt en stimuleert om nog beter te worden. Hiermee werk je aan een team dat trots is op hun werk en elkaar en de organisatie. Je bent bezig met waar de dienstverlening verbeterd kan worden en hebt ook ervaring om dat op een systematische wijze te doen. Je kunt plannen bedenken en schrijven, maar vooral zorgen voor een goede uitvoering. Zo bouw je aan een team waar excellente patiëntzorg geleverd kan worden.

Wij zoeken een zichtbare, coachende en aansprekende manager. Iemand die transparant en consistent leiding geeft en zorgt voor een efficiënt zorgproces waar kansen worden benut voor verbetering en vernieuwing.

Bekijk hier de voorwaarden voor indiensttreding bij Erasmus MC.

Wat bieden wij

Een uitdagende functie binnen het grootste Universitair Medisch Centrum (UMC) van Nederland met hoge ambities op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek.

  • Een bruto maandsalaris van maximaal € 4.615,- (schaal 10) bij een volledige werkweek van 36 uur.
  • Uitstekende secundaire voorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering die al in november uitgekeerd wordt en een persoonlijk reiskostenbudget.
  • Een pensioenverzekering bij het ABP. Wij nemen circa 2/3 van de maandelijkse bijdrage voor onze rekening.
  • Bijzondere voordelen, zoals een fysiotherapeut en een fietsenmaker van de zaak. En er is ook een sportclub waar je na werktijd aan je conditie kunt werken.

Alle arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Universitair Medische Centra.

Inlichtingen en solliciteren

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Philip Backx en Carola Roos zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen zij graag je motivatie en een actueel CV via de eigen website. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

Afbeelding

Werken aan beter worden is doelen stellen

In het Erasmus MC heb je te maken met vele uitdagingen. Hoe zorg je dat de strategische keuzes worden uitgevoerd? Hoe laat je mensen meer samenwerken? Hoe vind je de balans tussen het belang van je eigen eenheid en het grotere geheel? Het Erasmus MC is een continu veranderende en veeleisende omgeving, waar effectief leiderschap en deskundig advies voorwaarden zijn om alle ambities te halen.

Lees verder

Baanbrekend werken, grenzen verleggen en voorop lopen: in zorg, onderwijs en onderzoek

Wij zijn geworteld in Rotterdam en werken in een prachtige state-of-the-art omgeving. Met toewijding en passie werken we aan het verbeteren van de zorg van vandaag en de gezondheid van morgen. Dit bereiken we met een verscheidenheid aan talent en kennis. We hechten aan diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Een inclusieve werkomgeving, waarin iedereen er mag zijn.

Lees meer over Erasmus MC