Skip to main content
logo-erasmus lifeline-menu facebook twitter linkedin instagram play pause refresh expand contract close sound mute share down angle-left angle-right slider-right slider-left search phone mail location earth external-link clock clipboard-list location print whatsapp warning hash lifeline checkmark stethoscope calendar specialty closing-date bell

Manager HR advies

 • Management en advies
 • 36 uur
 • HR Services

 • Sluit op 15-04-2021
 • 13.18.21.SB

Functie inhoud

Als manager geef je leiding aan het team HR Advies en ben je lid van het MT van de HR directie. Samen met jouw vijf MT-collega’s waaronder de directeur HR ben je betrokken bij strategische keuzes op HR gebied en bepaal je mede het beleid. Jij bent wat dat betreft ook het gezicht, de oren en de ogen van het HR adviesteam.

Je geeft leiding aan een team van circa 25 HR adviseurs dat decentraal en dicht bij de klant werkzaam is. De diverse teams zijn een belangrijke schakel binnen de pijler HR en bestaat uit Adviseurs P&O die als trusted advisor van directie en management de eerstelijns ondersteuning van de verschillende thema’s en het Stafbestuur verzorgen. De adviseurs hebben naast een stevige adviesrol ook een projectrol en zijn in staat om ook echt zaken aan te pakken en op te lossen. Zij acteren in een sterk veranderende omgeving en adviseren over onder andere organisatieveranderingen en leveren een actieve bijdrage aan organisatieontwikkeling, teamontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Zij werken daarbij nauw samen met andere collega experts binnen HR .

Naast aansturing van het team HR adviseurs neem je voor circa 50% van de tijd deel aan zowel interne als externe stuurgroepen en werkgroepen (NFU, Rotterdamse Zorg) en leid je projecten en werkgroepen op het gebied van HR en organisatieontwikkeling. Je rapporteert rechtstreeks aan de directeur HR en vervangt de directeur HR waar nodig. De manager HR advies heeft de komende tijd de volgende uitdagingen:

 • Het op basis van een heldere en gedragen visie doorontwikkelen en verder professionaliseren van de HR adviesfunctie naar enerzijds de rol van businesspartner en anderzijds de rol van uitvoerend P&O-adviseur.
 • Datagedreven werken en handelen.
 • Meedenken, werken en uitvoering geven aan het Meerjarenplan van de pijler HR.
 • Het bouwen aan een gedifferentieerde klantgerichte en gewaardeerde dienstverlening.
 • Bijdragen aan organisatie ontwikkeling van de thema’s en mede vormgeven van deze verandering.
 • Sturen op resultaat, vergroten van eigenaarschap en verantwoordelijkheid.
 • Werken vanuit de essentie en toevoegen van waarde.
 • Een sfeer creëren van betrokkenheid, eenheid en sturen op gezamenlijkheid waarbij er verschil mag bestaan.
 • Actief verbinden en doorvertalen van strategie en doelen.

Werkomgeving

De pijler HR is onderverdeeld in meerdere afdelingen met elk een eigen manager. De managers vormen samen met de HR directeur het MT-HR. De pijler HR bestaat uit de onderdelen Arbo, Vitaliteit en Mobiliteit, Beleid & Advies, Personeelsadministratie, Bedrijfsvoering en P&O Advies. HR speelt een belangrijke rol in de organisatie om deze toekomstbestendig, wendbaar, innovatief, en flexibel te houden. Door de interne doorstroom van de huidige manager zoeken wij een nieuwe manager voor de afdeling HR advies.

Profiel

Dit is een unieke kans voor een stevige en ervaren manager die geïnteresseerd is in een veranderopdracht en een leidende en zichtbare rol wil spelen in de verdere ontwikkeling van de HR (advies)functie.

 • Je hebt een academische achtergrond en ervaring met organisatieontwikkeling en veranderkunde.
 • Je hebt tenminste 5 jaar relevante werkervaring als manager.
 • Je hebt bewezen ervaring met het leidinggeven aan veranderingsprocessen, het borgen hiervan, en kennis van procesmanagement en bedrijfsvoering.
 • Je bent in staat een intern netwerk te onderhouden en om leiding te geven aan professionals die in hoge mate zelf verantwoordelijk zijn voor de inhoud van hun adviezen.
 • Je bent gericht op de ontwikkeling van het team en de organisatie.
 • Je schept de randvoorwaarden voor het team en de organisatie om effectief te kunnen werken: je creëert rust, stabiliteit, duidelijkheid en richting.
 • Je stimuleert transparantie, aanspreken en (zelf)reflectie.
 • Door jouw sturing en verbindende stijl zorg jij ervoor dat jouw team op inhoudelijke onderwerpen excelleert.
 • Je bent sterk gericht op samenwerking en samenhang waarbij klantgerichtheid en het leveren van kwaliteit prioriteit hebben.
 • Je hebt een duidelijke visie.

Daarnaast beschik je over de volgende competenties:

 • Jij bent in staat om regelmatig afstand te nemen van de dagelijkse hectiek om te zien of de ingezette koers bijdraagt aan het grotere geheel.
 • Je kunt omgaan met weerstand, weet wanneer je ruimte moet geven en stuurt actief bij als dat nodig is.
 • Je bent klantgericht en het gezicht van de afdeling in het interne netwerk.
 • Je streeft continu naar optimale dienstverlening.
 • Je bent gewend te werken volgens PDCA cyclus.
 • Je bent zorgvuldig in je mondelinge en schriftelijke communicatie.
 • Je hebt een moderne visie op HR en organisatie veranderingen.
 • Je hebt een zakelijke kijk op P&O processen.
 • Je hebt een bedrijfsmatige insteek.
 • Je bent data gedreven.

Je bent een verbinder, en waardeert de verscheidenheid aan teamleden, je hebt écht aandacht voor mensen en kan goed samenwerken met diversiteit aan mensen en rollen. Je hebt strategisch en analytisch inzicht, je ziet dwarsverbanden en samenhang en bent in staat om focus aan te brengen. Je kunt goed met autoriteit omgaan, bent positief en brengt energie en rust tegelijkertijd. Met humor, een luisterend oor en tact kun je de verandering doorvoeren.

Bekijk hier de voorwaarden voor indiensttreding bij Erasmus MC.

Wat bieden wij

 • Een bruto maandsalaris van maximaal € 6.122,- (schaal 12) bij een volledige werkweek.
 • Uitstekende voorwaarden, zoals een 13e maand en een persoonlijk reiskostenbudget.
 • Een pensioenverzekering bij het ABP waarbij circa 2/3 van de maandelijkse bijdrage voor rekening van het Erasmus MC komt.
 • Werk en werktijden zijn flexibel en naar eigen behoefte in te delen.
 • (Deels) thuiswerken behoort tot de mogelijkheden.

Alle arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Universitair Medische Centra.

Inlichtingen en solliciteren

Bosman & Vos is gevraagd voor de werving en selectie van deze vacature. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken. Vragen over deze vacature kun je stellen via nfranken@bosmanvos.nl of via mobiel nummer 06-28 88 76 23.

Je CV met motivatie zien we daarom graag via de sollicitatiepagina van Bosman & Vos. Voor solliciteren klik hier.

Je reactie is welkom t/m 15 april 2021. Gesprekken vinden plaats in de week van 15 april. De eerste gespreksronde bij Erasmus MC vindt plaats in de week van 19 april. Een case-assessment maakt mogelijk deel uit van de sollicitatieprocedure. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

Afbeelding

Werken aan beter worden is doelen stellen

In het Erasmus MC heb je te maken met vele uitdagingen. Hoe zorg je dat de strategische keuzes worden uitgevoerd? Hoe laat je mensen meer samenwerken? Hoe vind je de balans tussen het belang van je eigen eenheid en het grotere geheel? Het Erasmus MC is een continu veranderende en veeleisende omgeving, waar effectief leiderschap en deskundig advies voorwaarden zijn om alle ambities te halen.

Lees verder

Baanbrekend werken, grenzen verleggen en voorop lopen: in zorg, onderwijs en onderzoek

Wij zijn geworteld in Rotterdam en werken in een prachtige state-of-the-art omgeving. Met toewijding en passie werken we aan het verbeteren van de zorg van vandaag en de gezondheid van morgen. Dit bereiken we met een verscheidenheid aan talent en kennis. We hechten aan diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Een inclusieve werkomgeving, waarin iedereen er mag zijn.

Lees meer over Erasmus MC