Skip to main content
logo-erasmus lifeline-menu facebook twitter linkedin instagram play pause refresh expand contract close sound mute share down angle-left angle-right slider-right slider-left search phone mail location earth external-link clock clipboard-list location print whatsapp warning hash lifeline checkmark stethoscope calendar specialty closing-date bell

Ambtelijk secretaris Examencommissie Geneeskunde

Heb jij ruime ervaring in een adviserende functie bij een grote hbo of wo onderwijsorganisatie? Dan is de functie van Ambtelijk secretaris Examencommissie Geneeskunde wellicht de uitdaging die jij zoekt!
 • Management en advies
 • 28 uur
 • Raad van Bestuur

 • Sluit op 29-11-2021
 • 44.20.21.RvB

Functie inhoud

Als ambtelijk secretaris Examencommissie Geneeskunde draagt u bij aan de beleidsvoornemens, beleidsontwikkeling en besluitvorming van de Examencommissie, onder andere door het opstellen en bewaken van procedures en reglementen en het toetsen van besluiten hieraan. U draagt bij aan de totstandkoming van diverse informatieve en formele documenten van de Examencommissie zoals het jaarverslag van de commissie, beleidsnota’s over te behandelen onderwerpen en initiatiefvoorstellen, alsmede aan de voorbereiding, begeleiding en afhandeling van juridische procedures, onder andere bij het CBE en het CBHO.

U signaleert relevante ontwikkelingen met betrekking tot de bevoegdheden en het functioneren van de Examencommissie. U vertegenwoordigt de Examencommissie in diverse gremia intern en extern en initieert verbeteractiviteiten. U draagt bij aan de kwaliteitszorg rondom de toetsing. U bent de functioneel leidinggevende van drie andere collega's. Samen vormt u het secretariaat van de Examencommissie.

De functie is voor 28 uur; werkdagen en -tijden zijn in overleg. 

Werkomgeving

Krachtens de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) is de Examencommissie van de Faculteit Geneeskunde het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de Onderwijs- en Examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad.

Daarnaast heeft de Examencommissie de belangrijke taak om vanuit haar onafhankelijke positie binnen de organisatie de kwaliteit van de tentamens en examens te controleren en te borgen met het recht om, met betrekking tot zaken die de kwaliteit van toetsing en examinering op welke wijze dan ook beïnvloeden, gevraagd en ongevraagd te adviseren en te interveniëren. Daarbij stelt zij richtlijnen en aanwijzingen op binnen het kader van de Onderwijs- en Examenregeling, teneinde de uitslag van tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen.   

Profiel

De faculteit stelt hoge eisen aan het niveau en de kwaliteit van haar ondersteuning. Wij zoeken een gemotiveerde collega die zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneert. Het is belangrijk dat u beschikt over een flexibele werkhouding en gemotiveerd bent om mee te denken over nieuwe procedures. Daarnaast beschikt u over:

 • een afgeronde opleiding Nederlands recht LLM, bestuursrechtelijk programma en ervaring met het onderwijsrecht (WHW) strekken tot aanbeveling. Of u heeft reeds ruime ervaring als ambtelijk secretaris van een examencommissie in het HBO of WO onderwijs.
 • minimaal 5 jaar werkervaring in een grote onderwijsorganisatie, bij voorkeur als beleidsmedewerker, ambtelijk secretaris of studieadviseur.
 • affiniteit en ervaring met wet- en regelgeving.
 • aantoonbare leidinggevende ervaring.
 • goede communicatieve vaardigheden en een analytische instelling.
 • een uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Bekijk hier de voorwaarden voor indiensttreding bij Erasmus MC.

Wat bieden wij

Een uitdagende functie binnen het grootste Universitair Medisch Centrum (UMC) van Nederland met hoge ambities op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek.

 • U ontvangt een contract voor 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.
 • Een bruto maandsalaris van maximaal € 5.383,- (schaal 11) bij een volledige werkweek van 36 uur.
 • Uitstekende secundaire voorwaarden, zoals een 13e maand die al in november uitgekeerd wordt en een persoonlijk reiskostenbudget.
 • Een pensioenverzekering bij het ABP. Wij nemen circa 2/3 van de maandelijkse bijdrage voor onze rekening.

Bijzondere voordelen, zoals een fysiotherapeut en een fietsenmaker van de zaak. En er is ook een sportclub waar je na werktijd aan je conditie kunt werken.

Alle arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Universitair Medische Centra.

Inlichtingen en solliciteren

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Dr. F. Petrij, voorzitter van de Examencommssie, via  010 704 32 96 of f.petrij@erasmusmc.nl. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure? Dan staat Jerry Chandansingh, recruiter, u graag te woord via: 06 500 310 06

U kunt solliciteren door gebruik te maken van de sollicitatiebutton.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

Afbeelding

Werken aan beter worden is doelen stellen

In het Erasmus MC heb je te maken met vele uitdagingen. Hoe zorg je dat de strategische keuzes worden uitgevoerd? Hoe laat je mensen meer samenwerken? Hoe vind je de balans tussen het belang van je eigen eenheid en het grotere geheel? Het Erasmus MC is een continu veranderende en veeleisende omgeving, waar effectief leiderschap en deskundig advies voorwaarden zijn om alle ambities te halen.

Lees verder

Baanbrekend werken, grenzen verleggen en voorop lopen: in zorg, onderwijs en onderzoek

Wij zijn geworteld in Rotterdam en werken in een prachtige state-of-the-art omgeving. Met toewijding en passie werken we aan het verbeteren van de zorg van vandaag en de gezondheid van morgen. Dit bereiken we met een verscheidenheid aan talent en kennis. We hechten aan diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Een inclusieve werkomgeving, waarin iedereen er mag zijn.

Lees meer over Erasmus MC