Skip to main content
logo-erasmus lifeline-menu facebook twitter linkedin instagram play pause refresh expand contract close sound mute share down angle-left angle-right slider-right slider-left search phone mail location earth external-link clock clipboard-list location print whatsapp warning hash lifeline checkmark stethoscope calendar specialty closing-date bell

Hoogleraar en afdelingshoofd Cardiologie

Het Erasmus MC zoekt een gepromoveerde cardioloog met een academisch profiel en een bewezen track-record in zorg, onderzoek, onderwijs en ervaring met en opzetten van grote samenwerkingsverbanden.
 • Artsen
 • 40 uur
 • Cardiologie

 • Sluit op 13-01-2022
 • 46.26.21.RvB

Functie inhoud

De Raad van Bestuur van het Erasmus MC zoekt een hoogleraar voor de kernleerstoel Cardiologie tevens afdelingshoofd van de gelijknamige afdeling in het Erasmus MC. Het medische, organisatorische, financiële, onderwijs- en onderzoeksbeleid van deze afdeling valt onder uw eindverantwoording. U geeft op een stimulerende en verbindende manier integraal leiding op basis van Koers '23, het huidige strategische vijfjarenplan van het Erasmus MC, en de leiderschapsvisie die voor het Erasmus MC geldt. Vanuit die functie bouwt u verder aan een visie op de Cardiologie. U zoekt naar de mogelijkheden tot voortdurende optimalisatie van de afdeling en bent de drijvende kracht achter nieuwe ontwikkelingen. U voert tevens uw werk als medisch specialist voor een deel van de week teven uit in deze functie.

Met uw managementkwaliteiten draagt u zorg voor de personele, organisatorische en financiële aangelegenheden op de afdeling en geeft u leiding aan de units binnen de afdeling en stimuleert u daarbij de samenhang tussen aandachtsgebieden en de samenwerking intern en in de regio. Kennis van nationale en internationale ontwikkelingen binnen de Cardiologie is daarbij essentieel.

U weet de innovatieve mogelijkheden uit de Convergentie met de TU Delft en de Erasmus Universiteit maximaal te benutten, en deze in te weven in de afdeling met daarbij aandacht voor macro-economische en socio-economisch effecten van innovaties. Daarnaast levert u een proactieve bijdrage aan de strategische beleidsvisie van het Erasmus MC.

Met uw brede visie weet u het academische zorgaanbod binnen de Cardiologie en de eraan verbonden gebieden uitstekend te profileren. Ook kunt u voorwaarden scheppen om de deskundigheid zo goed mogelijk in te zetten en om initiatieven te stimuleren die de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren.

Werkomgeving

Toekomstige grote innovaties op het gebied van gezondheid en zorg liggen op de terreinen waar biomedische en natuurwetenschappen, socio-economische wetenschappen, geneeskunde, technologie en big data elkaar raken. De innovaties die hieruit voortvloeien, beïnvloeden het perspectief op gezondheid en ziekte, op moleculair, cellulair, orgaan-, mens- én populatieniveau. Technologie wordt een steeds belangrijker en niet meer weg te denken onderdeel van alle kerntaken. Het Erasmus MC streeft ernaar het eerste technische UMC van Nederland te zijn. Daarbij heeft het Erasmus MC ook veel aandacht voor hoe deze technologie in de dagelijkse praktijk geïmplementeerd kan worden en voor die maatschappelijke uitdagingen die niet door middel van technologie geadresseerd kunnen worden. Het Erasmus MC is de academische motor die nieuwe regionale, nationale en internationale samenwerkingen en netwerken vormgeeft, leidt en faciliteert, en de regio verbindt met nationale en internationale ontwikkelingen. De kracht van het Erasmus MC ligt in de nauwe verbinding tussen kliniek en faculteit.

De afdeling Cardiologie is in Nederland de grootste afdeling Cardiologie, met een zeer hoog aandeel tertiaire zorg. De afdeling is ingericht op complexe cardiologische zorg, met als speerpunten interventiecardiologie, elektrofysiologie, congenitale cardiologie, hartfalen, en acute cardiale (IC) zorg. De afdeling heeft de ambitie te excelleren in patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs, en streeft er naar een internationaal erkend kenniscentrum te zijn door en voor het ontwikkelen, toepassen en uitdragen van innovatieve cardiologische zorg en wetenschappelijk onderzoek. De primaire focus ligt op tertiaire zorg die steeds direct gekoppeld is aan de academische taken. Het betreft een vakgebied waar innovatie en technologische ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen.

Het onderzoek van de afdeling Cardiologie van het Erasmus MC richt zich op de onderwerpen ‘Experimentele Cardiologie’, ‘Elektrofysiologie’, ‘Cardiovasculaire Epidemiologie’, ‘Congenitale Cardiologie’, ‘Interventiecardiologie’, ‘Hartfalen’, en ‘Biomedical Engineering’. De onderzoekslijnen hebben een uitstekende internationale reputatie. Met verscheidene afdelingen binnen het Erasmus MC wordt intensief samengewerkt in onderzoek en zorg, veelal in de context van het Erasmus MC Hart- en Vaat Instituut (in oprichting). Met name met de afdelingen Cardiothoracale chirurgie en Radiologie & Nucleaire Geneeskunde bestaan zeer nauwe samenwerkingen. Buiten het Erasmus MC wordt actief geparticipeerd in onder andere de ‘Cardiologen Club Rijnmond’, waarin de meer dan 100 werkzame cardiologen in de regio werkwijzen, protocollen, richtlijnen, onderlinge samenwerking en bij- en nascholing organiseren. Met de andere cardiologische afdelingen van de Nederlandse UMC’s wordt samengewerkt in het “Netherlands Heart Institute”, als onderdeel van de Dutch CardioVascular Alliance (inclusief de Nederlandse Hartstichting). Er is intensief contact en structurele samenwerking met de TU Delft. Mede op basis van de Convergentie zal deze samenwerking voor alle onderzoekslijnen nog aan betekenis toenemen. Daarnaast zijn er belangrijke internationale partners in onderzoek en zorg.

Profiel

 • U beschikt over uitstekende leidinggevende competenties en sociale vaardigheden.
 • U bent een verbindend leider, zowel binnen als buiten de eigen afdeling, en gericht op samenwerking, met affiniteit voor een bedrijfsmatige aanpak. Dankzij uw vermogen om bruggen te bouwen en voorwaarden te scheppen, weet u de samenwerking binnen en buiten het Erasmus MC te versterken en te verdiepen.
 • U bent een boegbeeld voor de afdeling en heeft een uitstekende nationale en internationale reputatie. Verder heeft u een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en pakt u nieuwe ontwikkelingen met beide handen aan.
 • U bent in staat om te verbinden en samenwerking binnen en buiten het Erasmus MC ondersteunen en versterken.
 • U heeft ervaring met het opbouwen en onderhouden van relatienetwerken. Kennis van nationale en internationale ontwikkelingen binnen de cardiologie is belangrijk.
 • U heeft bewezen klinische vaardigheden en een uitstekende reputatie in de patiëntenzorg, en u heeft de ervaring om de tertiaire zorg van de afdeling verder te stimuleren en uit te bouwen.
 • U heeft ervaring met academisch onderwijs en beschouwt bijdragen aan het geven en ontwikkelen van Erasmus MC onderwijs als een essentiële taak van de afdeling.
 • U beschikt over een goed track-record op het gebied van onderzoek, en bent in staat om te innoveren gebruik makend van de technologische mogelijkheden die de Convergentie met de TU Delft en de Erasmus Universiteit aan mogelijkheden biedt. U bent in staat om de ontwikkeling van technologische innovaties te stimuleren en in te weven in de afdeling.
 • U heeft veel aandacht voor duurzaamheid, zowel wat betreft de duurzaamheid van de gezondheidszorg, en de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers als qua impact van de gezondheidszorg op onze leefomgeving.

Bekijk hier de voorwaarden voor indiensttreding bij Erasmus MC.

Wat bieden wij

Een uitdagende functie binnen het grootste Universitair Medisch Centrum (UMC) van Nederland met hoge ambities op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek.

 • Een vast dienstverband met een uitstekend marktconform salaris.
 • Uitstekende secundaire voorwaarden, zoals een ontwikkelbudget, een eindejaarsuitkering die al in november uitgekeerd wordt en een persoonlijk reiskostenbudget.
 • Een pensioenverzekering bij het ABP waarvan het Erasmus MC 70% van de maandelijkse bijdrage betaalt.

Alle arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Universitair Medische Centra.

Inlichtingen en solliciteren

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met prof. dr. J.G.J.V. (Joachim) Aerts, afdelingshoofd Longgeneeskunde en secretaris van de Leerstoelcommissie, telefoon: 010 704 37 77 of e-mail: j.aerts@erasmusmc.nl. Voor vragen omtrent de arbeidsvoorwaarden of overige vragen kunt u terecht bij de mevrouw drs. Y.C. (Yolanda) Gagliardi, directeur HR, telefoon: 010 703 20 65.

Herkent u zichzelf in dit profiel? Dan nodigen wij u van harte uit om te solliciteren via de sollicitatieknop op deze pagina.

Het Erasmus MC streeft ernaar dat de samenstelling van haar medewerkers in de diverse functiegroepen de samenstelling van de Nederlandse bevolking goed weerspiegelt. Bij gelijke geschiktheid van kandidaten wordt hier rekening mee gehouden. 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

Erasmus MC

Baanbrekend werken, grenzen verleggen en voorop lopen: in zorg, onderwijs en onderzoek

Wij zijn geworteld in Rotterdam en werken in een prachtige state-of-the-art omgeving. Met toewijding en passie werken we aan het verbeteren van de zorg van vandaag en de gezondheid van morgen. Dit bereiken we met een verscheidenheid aan talent en kennis. We hechten aan diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Een inclusieve werkomgeving, waarin iedereen er mag zijn.

Lees meer over Erasmus MC