Skip to main content
logo-erasmus logo-erasmus lifeline-menu facebook twitter linkedin instagram play pause refresh expand contract close sound mute share down angle-left angle-right slider-right slider-left search phone mail location earth external-link clock clipboard-list location print whatsapp warning hash lifeline checkmark stethoscope calendar specialty closing-date bell

Promovendus voor onderzoek naar effecten van vroege opsporing van mentale gezondheidsproblemen

Je gaat een gerandomiseerde gecontroleerde proef opzetten, uitvoeren en analyseren voor het bestuderen van de doeltreffendheid van een screeningsprogramma om mentale gezondheidsproblemen vroeger op te sporen met behulp van een app.
 • Reageer t/m 09-10-2022
 • 38.23.22.TG
 • 36 uur
 • WO
 • Wetenschap en Onderzoek
Solliciteer

Vragen? Contact de recruiter

 • Reageer t/m 09-10-2022
 • 38.23.22.TG

Functie inhoud

Zware depressie (MDD) is een van de meest invaliderende aandoeningen waarmee Westerse landen tegenwoordig worden geconfronteerd. De aandoening komt disproportioneel voor onder mensen met een lagere sociaaleconomische status of met een migrantenachtergrond, is geassocieerd met verminderd sociaal functioneren, langdurige werkloosheid, comorbiditeit en vroege sterfte. In tegenstelling tot andere belangrijke volksgezondheidsproblemen zoals kanker, bestaan er geen vroege opsporingsprogramma's voor MDD. Ondertussen suggereren verschillende studies dat screening de MDD-last substantieel zou kunnen verminderen. Nieuwe technologische ontwikkelingen maken het nog gemakkelijker om de geestelijke gezondheid van mensen regelmatiger te monitoren, en waar nodig in te grijpen om ernstige MDD-gevolgen te voorkomen. Bestaande screening tools op smartphones maken echter geen gebruik van gevalideerde screeningmethoden, en zijn niet rigoureus onderzocht in gerandomiseerde studies (RCT's). Ook is niet bekend welke screeningsintervallen en verwijscriteria optimaal zijn.

In dit project is ons hoofddoel drieledig:

 • de haalbaarheid en effectiviteit van screening onderzoeken met behulp van geavanceerde technologie en gevestigde screeningmethoden (Patient Health Questionnaire-9),
 • een beter begrip krijgen van het "natuurlijke beloop” van symptomen in het geval van beperkte interventie, en hoe dit varieert per populatiesubgroep, en
 • het personaliseren en optimaliseren van screeningsintervallen en follow-up.

Om deze doelen te bereiken zullen we een RCT opzetten. De studie wordt uitgevoerd in Rotterdam Zuid, wat bekend staat om de grote sociaal-economische verschillen, hoge werkloosheid en etnische diversiteit. Als onderzoeker ga je actief samenwerken om deelnemers te werven langs verschillende kanalen, afgestemd op de culturele achtergrond. Je gaat de algehele screeningsdeelname en effecten op kwaliteit van leven meten. Vervolgens ga je geavanceerde statistische methoden gebruiken om de verschillen naar subgroep in screeningsdeelname en symptoomdynamiek over de tijd te analyseren. Ten slotte ga je met behulp van een simulatiemodel het optimale screeningsprogramma ontwikkelen, rekening houdend met lasten/baten, en het lange termijn effect van screening schatten in Rotterdam Zuid. Met deze doelen verwachten we direct impact te hebben op de mentale gezondheid binnen Rotterdam Zuid. Indirect zal ons project beleid en onderzoek informeren over de meest effectieve screeningbenaderingen, zowel wat betreft het faciliteren van duurzame deelname, het optimaliseren van intervallen en follow-upcriteria, als het personaliseren van programma's.

Binnen dit project doe je ervaring op met een breed scala aan kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden ten behoeve van de aanpak van een uiterst relevante maatschappelijke uitdaging, met mogelijk een aanzienlijk gezondheidseffect. Je zult samen gaan werken met een onderzoeksteam waarin mensen uit allerlei verschillende relevante disciplines vertegenwoordigd zijn, waaronder psychologie, huisartsgeneeskunde, volksgezondheid, economie, epidemiologie en biostatistiek.

Werkomgeving

Een gezonde bevolking en hoogwaardige gezondheidszorg door middel van onderzoek en onderwijs. Dat is waar Erasmus MC voor staat. Baanbrekend werk verrichten, grenzen verleggen en een voortrekkersrol vervullen. In onderzoek, onderwijs en gezondheidszorg. Wij zijn mensen uit de praktijk met veel deskundigheid die hard werken om de gezondheidszorg van vandaag en de volksgezondheid van morgen te verbeteren en vernieuwen.

Bij de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg streven we naar de verbetering van de gezondheid van de bevolking op lokaal, nationaal en internationaal niveau door middel van hoogwaardig onderzoek en onderwijs. Ons onderzoek is zeer multidisciplinair en gericht op de ontwikkeling en toepassing van innovatieve methoden. Samenwerking met en direct effect op praktijk en beleid vormen de kern van ons werk. De onderzoekslijn ‘evaluatie van vroeg opsporing’ heeft tot doel de effecten van het vroeger opsporen (d.m.v. screening) van ziekten te kwantificeren om individuen, clinici en beleidsmakers te helpen een weloverwogen keuze te maken over de mogelijke/meest optimale implementatie van vroeg opsporing. Het werkklimaat op de afdeling is ambitieus, kritisch wetenschappelijk en laagdrempelig collegiaal.

Profiel

 • Je hebt een masterdiploma in Psychologie, Gezondheidswetenschappen, Volksgezondheid, Epidemiologie, Geneeskunde, of een aanverwant gebied.
 • Belangrijke vaardigheden die je zal  ontwikkelen en gebruiken zijn effectieve communicatie met de doelgroep en samenwerkingspartners, kwantitatieve en kwalitatieve analyse, en wetenschappelijke communicatie (mondeling en schriftelijk).
 • Daarnaast steunt de afdeling van harte kandidaten die hun vaardigheden op het gebied van acquisitie, multidisciplinaire samenwerking, leiderschap, doelgericht werken, creativiteit, initiatief, betrokkenheid, visie en zichtbaarheid verder willen ontwikkelen.

Bekijk hier de voorwaarden voor indiensttreding bij Erasmus MC.

Wat bieden wij

Wij bieden je de mogelijkheid je affiniteit met het opzetten van onderzoek in een diverse bevolkingsgroep, multidisciplinaire samenwerking, en kwantitatief onderzoek te verdiepen en meer ervaring op te doen met geavanceerde gegevensanalyse, modellering en het schrijven van wetenschappelijke papers. En:

 • Een tijdelijk dienstverband voor de duur van 4 jaar.
 • Een bruto maandsalaris van maximaal € 3.336,- (schaal OIO) bij een volledige werkweek van 36 uur.
 • Uitstekende secundaire voorwaarden, zoals een 13e maand die al in november uitgekeerd wordt en een persoonlijk reiskostenbudget.
 • Een pensioenverzekering bij het ABP. Wij nemen circa 2/3 van de maandelijkse bijdrage voor onze rekening.
 • Bijzondere voordelen, zoals een fysiotherapeut en een fietsenmaker van de zaak. En er is ook een sportclub waar je na werktijd aan je conditie kunt werken.

Alle arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Universitair Medische Centra.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze functie neem je contact opnemen met Dr. I.M.C.M. de Kok, Universitair Docent Maatschappelijke Gezondheidszorg, telefoon: 010703 8460 (secretariaat afdeling) of e-mail: i.dekok@erasmusmc.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

Sollicitatieproces

Stap 1 - Solliciteren

Enthousiast over deze functie en herken je jezelf in het profiel? Solliciteer dan via de sollicitatiebutton op deze vacature. Onze recruiter stuurt je direct een ontvangstbevestiging.

Stap 2 - Selectie

Op basis van jouw sollicitatie kijken we of je past bij de vacature. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 3 - Gesprek

Je bent uitgenodigd voor een gesprek, mooi! In dit eerste gesprek leren we elkaar kennen en kijken we of we bij elkaar passen. Ook kun jij een goed beeld vormen van de functie, de afdeling en het Erasmus MC. Als het gesprek positief verloopt, volgt er vaak nog een tweede gesprek.

Stap 4 - Arbeidsvoorwaarden

Gefeliciteerd! Je bent aangenomen. Je toekomstige leidinggevende bespreekt het salaris en het dienstverband met je. Ook krijg je meer informatie over onze overige arbeidsvoorwaarden.

Stap 5 - Aan de slag

Het is zover: je eerste werkdag! Leuk dat je bij ons aan de slag gaat. Je wordt ontvangen door je nieuwe afdeling en krijgt daar alle informatie die je nodig hebt. Heel veel werkplezier bij het Erasmus MC!

Neem contact met mij op

Jerry Chandansingh
Recruiter

Jerry Chandansingh
Afbeelding

Werken aan beter worden is altijd nieuwsgierig zijn

Erasmus MC is het grootste medisch onderzoekscentrum van Nederland. We zijn internationaal toonaangevend op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Wij vergroten de kennis over ziektes van vandaag en verbeteren de gezondheid van morgen. We verbinden de nieuwste wetenschappelijke inzichten zodat onze patiënten hier optimaal van profiteren.

Lees verder

Baanbrekend werken, grenzen verleggen en voorop lopen: in zorg, onderwijs en onderzoek

Wij zijn geworteld in Rotterdam en werken in een prachtige state-of-the-art omgeving. Met toewijding en passie werken we aan het verbeteren van de zorg van vandaag en de gezondheid van morgen. Dit bereiken we met een verscheidenheid aan talent en kennis. We hechten aan diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Een inclusieve werkomgeving, waarin iedereen er mag zijn.

Lees meer over Erasmus MC

Solliciteer voor Promovendus voor onderzoek naar effecten van vroege opsporing van mentale gezondheidsproblemen