Skip to main content
logo-erasmus logo-erasmus lifeline-menu facebook twitter linkedin instagram play pause refresh expand contract close sound mute share down angle-left angle-right slider-right slider-left search phone mail location earth external-link clock clipboard-list location print whatsapp warning hash heartbeat lifeline checkmark stethoscope calendar specialty closing-date bell
Erasmus MC

Hoogleraar en afdelingshoofd Spoedeisende Hulp

 • Reageer t/m 09-12-2022
 • 43.14.22.RvB
 • 40 uur
 • WO
 • Management en advies
Solliciteer

Vragen? Contact de recruiter

 • Reageer t/m 09-12-2022
 • 43.14.22.RvB

Functie inhoud

De Raad van Bestuur van het Erasmus MC zoekt een afdelingshoofd Spoedeisende Hulp en tevens hoogleraar voor de kernleerstoel van de gelijknamige afdeling in het Erasmus MC. Uw verantwoordelijkheden, in grote lijnen, zijn:

 • Het medische, organisatorische, financiële, onderwijs- en onderzoeksbeleid van deze afdeling valt onder uw eindverantwoording. U geeft op een stimulerende en verbindende manier integraal leiding aan deze afdeling op basis van de strategische koers van het Erasmus MC, en de leiderschapsvisie die voor het Erasmus MC geldt.
 • U bouwt verder aan een visie op de Spoedeisende Hulp. U zoekt naar de mogelijkheden tot voortdurende optimalisatie van de afdeling en bent de drijvende kracht achter nieuwe ontwikkelingen.
 • Met uw managementkwaliteiten draagt u zorg voor de personele, organisatorische en financiële aangelegenheden op de afdeling en geeft u leiding aan de units binnen de afdeling. U stimuleert daarbij op een verbindende wijze de samenhang tussen aandachtsgebieden en de samenwerking intern en in de regio (ROAZ). Kennis van nationale en internationale ontwikkelingen binnen de acute zorg is essentieel.
 • U weet de innovatieve mogelijkheden uit de Convergentie met de TU Delft en de Erasmus Universiteit maximaal te benutten, en deze in te weven in de afdeling met aandacht voor macro-economische en socio-economisch effecten van innovaties. Daarnaast levert u een proactieve bijdrage aan de strategische beleidsvisie van het Erasmus MC en weet u in te spelen op nieuwe ontwikkelingen zoals Smart Health Tech Center, AI en big data.
 • U weet het academische zorgaanbod binnen de Spoedeisende Hulp en de eraan verbonden gebieden uitstekend te profileren. Ook kunt u voorwaarden scheppen om de deskundigheid zo goed mogelijk in te zetten en om initiatieven te stimuleren die de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren.
 • Met uw kennis en ervaring draagt u zorg voor de ontwikkeling van de onderzoekslijnen van de afdeling en de bijdragen aan onderwijs vanuit de afdeling

Werkomgeving

De missie van het Erasmus MC is: een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs. Het Erasmus MC wil erkend leidend zijn in innovaties op het gebied van gezondheid en zorg. Verantwoordelijk, Verbindend en Ondernemend. Dat zijn de kernwaarden van het Erasmus MC. Ze staan niet op zichzelf, maar zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Toekomstige grote innovaties op het gebied van gezondheid en zorg liggen op de terreinen waar biomedische en natuurwetenschappen, socio-economische wetenschappen, geneeskunde, technologie en big data elkaar raken. De innovaties die hieruit voortvloeien, beïnvloeden het perspectief op gezondheid en ziekte, op moleculair, cellulair, mens- én populatieniveau. Technologie wordt steeds belangrijker en is niet meer weg te denken onderdeel van alle kerntaken. Het Erasmus MC streeft ernaar het eerste technische UMC van Nederland te zijn. Daarbij heeft het Erasmus MC ook veel aandacht voor hoe deze technologie in de dagelijkse praktijk geïmplementeerd moet worden en ook voor die maatschappelijke uitdagingen die niet middels technologie geadresseerd kunnen worden. Het Erasmus MC is de academische motor die nieuwe regionale, nationale en internationale samenwerkingen en netwerken vormgeeft, leidt en faciliteert, en de regio verbindt met nationale en internationale ontwikkelingen. De kracht van het Erasmus MC ligt in de nauwe verbinding tussen kliniek en faculteit.

De afdeling Spoedeisende Hulp is naast de afdelingen Anesthesiologie, Intensive Care Volwassenen, OK en het traumacentrum Zuidwest-Nederland onderdeel van thema Spoed, Peri-Operatief en Intensief, een thema dat 24/7 zorg verleent aan patiënten met een zorgvraag.

De Spoedeisende Hulp van het Erasmus Medisch Centrum is in Nederland een van de grootste academische afdelingen in haar soort voor zowel kinderen (ongeveer 20%) als volwassenen met uiteenlopende acute, vaak tertiaire zorgvragen. Tijdigheid, kennis en kunde aan het bed zijn hierbij essentieel. De zorg op de Spoedeisende Hulp omvat de (pre-) hospitale triage, resuscitatie, beoordeling en behandeling van (ongedifferentieerde) urgente en acute medische problemen tot ontslag van de Spoedeisende Hulp of het overdragen van medische verantwoordelijkheid aan een andere arts of andere medisch professional. Deze zorg vindt plaats binnen een multidisciplinaire samenwerking waarbij vele poortspecialismen de juiste patiënt van de juiste zorg proberen te voorzien. Dit alles geschiedt onder de regie en coördinatie van de SEH-arts en de SEH-verpleegkundige. De primaire focus ligt op tertiaire acute zorg die steeds direct gekoppeld is aan de academische taken, onderzoek, onderwijs en opleiding. Naast een belangrijke rol in het regionale netwerk heeft de afdeling Spoedeisende Hulp vanwege de ligging in de binnenstad een lokale functie.

De afdeling Acuut Kort Verblijf is sinds 2019 geopend. De aangrenzende High Care afdeling verzorgt met 10 bedden 2000 opnames per jaar. Met 20 fte aan gespecialiseerde verpleegkundigen biedt zij High Care zorg met als primaire doel: het bevorderen van passende zorg en doorstroom van patiënten die wachten op een klinische opname (zowel intern als extern) of ontslag en daardoor onnodig lang op de SEH verblijven.

Profiel

 • U beschikt over uitstekende kennis en kunde van de acute zorg binnen het volledige spectrum van het domein Spoedeisende Geneeskunde.
 • U heeft een sterke visie op de (door)ontwikkeling van het acute zorglandschap, de ontwikkeling van de Spoedeisende Geneeskunde in de volle breedte en op onderwijs aan AIOS SEG.
 • U bent een verbindend leider, zowel binnen als buiten de eigen afdeling, en gericht op samenwerking, met affiniteit voor een bedrijfsmatige aanpak. Dankzij uw vermogen om bruggen te bouwen en voorwaarden te scheppen, weet u de samenwerking binnen en buiten het Erasmus MC te versterken en te verdiepen.
 • U bent een boegbeeld voor de afdeling en heeft een uitstekende nationale en internationale reputatie.
 • U heeft een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en pakt nieuwe ontwikkelingen met beide handen aan.
 • U bent in staat om te verbinden en samenwerking binnen en buiten het Erasmus MC te ondersteunen en versterken.
 • U heeft ervaring met academisch onderwijs en beschouwt bijdragen aan het geven en ontwikkelen van Erasmus MC onderwijs als een essentiële taak van de afdeling.
 • U beschikt over wetenschappelijke verdiensten op (tenminste) een van de onderzoeksterreinen van de acute geneeskunde, en bent in staat om te innoveren gebruik makend van de technologische mogelijkheden die de Convergentie met de TU Delft en de Erasmus Universiteit biedt.
 • U bent in staat om de ontwikkeling van technologische innovaties te stimuleren en te implementeren in de afdeling.
 • U heeft veel aandacht voor duurzaamheid, zowel wat betreft de geleverde zorg en de inzetbaarheid van medewerkers als qua impact van de gezondheidszorg op onze leefomgeving.
 • U beschikt over uitstekende leidinggevende competenties en sociale vaardigheden.

Het Erasmus MC streeft ernaar dat de samenstelling van haar medewerkers in de diverse functiegroepen de samenstelling van de Nederlandse bevolking goed weerspiegelt. Bij gelijke geschiktheid van kandidaten wordt hier rekening mee gehouden.

Bekijk hier de voorwaarden voor indiensttreding bij Erasmus MC.

Wat bieden wij

Een uitdagende functie binnen het grootste Universitair Medisch Centrum (UMC) van Nederland met hoge ambities op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek.

 • Een vast dienstverband met een uitstekend marktconform salaris. Benoeming in de functie van afdelingshoofd geldt voor een periode van vijf jaar. Na evaluatie kan een tweede termijn van vijf jaar of langer volgen.
 • Uitstekende secundaire voorwaarden, zoals een ontwikkelbudget, een eindejaarsuitkering die in november wordt uitgekeerd en een persoonlijk reiskostenbudget.
 • Een pensioenverzekering bij het ABP waarvan het Erasmus MC 70% van de maandelijkse bijdrage betaalt.

Alle arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Universitair Medische Centra.

Meer informatie

Herkent u zichzelf in dit profiel? Dan nodigen wij u van harte uit om te solliciteren via de sollicitatieknop op deze pagina. 

 • Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met prof. dr. D.A.M.P.J. Gommers, afdelingshoofd IC Volwassenen en OK en secretaris van de vacaturecommissie, telefoon: 06 216 409 27 of e-mail: d.gommers@erasmusmc.nl.
 • Voor alle overige vragen over de sollicitatieprocedure kunt u via hr.topkader@erasmusmc.nl terecht bij de heer J. Mellegers of mevrouw L. Wielemaker, HR adviseurs.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

Sollicitatieproces

Stap 1 - Solliciteren

Enthousiast over deze functie en herken je jezelf in het profiel? Solliciteer dan via de sollicitatiebutton op deze vacature. Onze recruiter stuurt je direct een ontvangstbevestiging.

Stap 2 - Selectie

Op basis van jouw sollicitatie kijken we of je past bij de vacature. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 3 - Gesprek

Je bent uitgenodigd voor een gesprek, mooi! In dit eerste gesprek leren we elkaar kennen en kijken we of we bij elkaar passen. Ook kun jij een goed beeld vormen van de functie, de afdeling en het Erasmus MC. Als het gesprek positief verloopt, volgt er vaak nog een tweede gesprek.

Stap 4 - Arbeidsvoorwaarden

Gefeliciteerd! Je bent aangenomen. Je toekomstige leidinggevende bespreekt het salaris en het dienstverband met je. Ook krijg je meer informatie over onze overige arbeidsvoorwaarden.

Stap 5 - Aan de slag

Het is zover: je eerste werkdag! Leuk dat je bij ons aan de slag gaat. Je wordt ontvangen door je nieuwe afdeling en krijgt daar alle informatie die je nodig hebt. Heel veel werkplezier bij het Erasmus MC!

Neem contact met mij op

Jerry Chandansingh
Recruiter

Jerry Chandansingh
Erasmus MC

Baanbrekend werken, grenzen verleggen en voorop lopen: in zorg, onderwijs en onderzoek

Wij zijn geworteld in Rotterdam en werken in een prachtige state-of-the-art omgeving. Met toewijding en passie werken we aan het verbeteren van de zorg van vandaag en de gezondheid van morgen. Dit bereiken we met een verscheidenheid aan talent en kennis. We hechten aan diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Een inclusieve werkomgeving, waarin iedereen er mag zijn.

Lees meer over Erasmus MC

Solliciteer voor Hoogleraar en afdelingshoofd Spoedeisende Hulp