Skip to main content
logo-erasmus logo-erasmus lifeline-menu facebook twitter linkedin instagram play pause refresh expand contract close sound mute share down angle-left angle-right slider-right slider-left search phone mail location earth external-link clock clipboard-list location print whatsapp warning hash heartbeat lifeline checkmark stethoscope calendar specialty closing-date bell

Directeur TTO/Innovation Transfer & Entrepreneurship Center

 • Reageer t/m 01-12-2022
 • 45.02.22.SB0
 • 36 uur
 • WO
 • Management en advies
Solliciteer

Vragen? Contact de recruiter

 • Reageer t/m 01-12-2022
 • 45.02.22.SB0

Functie inhoud

Als directeur van het TTO/ITEC bent u verantwoordelijk voor het organiseren van de overdracht vanuit onderzoek naar bedrijven en start ups. U rapporteert aan de directeur Onderzoek en Onderwijs en heeft een signalerende functie naar de decaan binnen de Raad van Bestuur. Uw belangrijkste samenwerkingspartners zijn zowel interne als externe partijen. Intern signaleert u kansen en faciliteert u initiatieven van onderzoeksmedewerkers op het gebied van ondernemerschap. Daarnaast onderhoudt u goede contacten met onder andere de directeur van de Eramus MC Holding, de directeur van Rotterdam Square, de Raad van Bestuur en de managing director van het Research Development Office. U bouwt een sterk netwerk op binnen het Erasmus MC, zodat nieuwe ontwikkelingen tijdig gesignaleerd worden.

U zorgt, samen met uw mensen, voor de overdracht naar de bedrijven en spreekt zowel de taal van de wetenschap als van het bedrijfsleven. U creëert meer bewustwording binnen de onderzoeksafdelingen en stimuleert het ondernemerschap door goede voorlichting en ondersteuning waar nodig. U positioneert en profileert het ITEC, zodat duidelijk is waar het ITEC voor staat: de afdeling die zorgt dat bedrijven in contact komen met onderzoek en die kennisvindingen vanuit onderzoek naar de markt brengt. U bent bekend met publiek-private samenwerking en initieert en stimuleert de start van bedrijven. U werkt aan het vergroten van de innovatiecapaciteiten van het Erasmus MC en het creëren van nieuwe kansen voor de Erasmus MC Community. U kent het speelveld van valorisatie en heeft visie op de ontwikkeling van de afdeling Een van de belangrijkste opgaven is het creëren van een ondersteunende cultuur voor innovatie en ondernemerschap binnen zowel het ITEC alsook in het Erasmus MC. Als directeur stimuleert u deze cultuur actief door zichtbaar te zijn en “best practises” te tonen. U inspireert en motiveert uw medewerkers, u stuurt op output en zorgt voor creativiteit en ondernemerschap. U heeft aandacht en oog voor uw medewerkers en geeft op coachende wijze leiding. U bent procesgericht, communiceert helder en bent transparant in uw werkwijze. Naast de inkomsten uit licenties is het noodzakelijk om meer aan business development te doen en die conversie te leiden en vorm te geven.

Als directeur draagt u bij aan de volgende doelen:

 • ontwikkeling van TTO naar ITEC en het realiseren van de doelstelling: het brengen van wetenschappelijke bevindingen naar het publiek via start ups;
 • via uw sterke interne netwerk en zichtbaarheid, bent u benaderbaar voor wetenschappers en weet u de vindingen te identificeren;
 • het verspreiden van excellente onderzoeksresultaten, evenementen en uitwisselingen;
 • u bent verantwoordelijk voor diverse projecten en draagt bij aan de ontwikkeling en de positionering van het ITEC als organisatie. U werkt daarbij samen met de portefeuillehouder vanuit de Raad van Bestuur en andere interne stakeholders;
 • u bent de schakel tussen het bedrijfsleven met interesse in onderzoeksactiviteiten en -capaciteiten en de onderzoekers van het Erasmus MC.

Werkomgeving

Zoals elk universitair medisch centrum zijn de drie kerntaken bij het Erasmus MC: patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Valorisatie, het maatschappelijk of economisch benutten van kennis die is opgedaan door onderzoek, wordt algemeen gezien als een vierde kerntaak. De overdracht en toepassing van kennis ten behoeve van economie en maatschappij krijgt een steeds belangrijkere plek in het nationale en internationale innovatiebeleid. Het Erasmus MC speelt hierin een vooraanstaande rol. Het Erasmus MC ziet het als zijn maatschappelijke taak om grensverleggende wetenschappelijke oplossingen aan te dragen die bijdragen aan impact voor een betere samenleving. Om de doorstroom van relevante vindingen richting bedrijven te faciliteren en te organiseren wil het Erasmus MC het Technology Transfer Office (TTO) omvormen naar een Innovation Transfer & Entrepreneurship Center (ITEC, werktitel).

TTO- ITEC
Van TTO naar ITEC Erasmus MC Technology Transfer Office (het TTO), is opgericht in 2003 en bestaat uit een professioneel team met wetenschappelijke, zakelijke en juridische expertise. Het TTO helpt Erasmus MC medewerkers om hun ideeën en innovaties op de markt te brengen die de gezondheid en patiëntenzorg verbeteren en de samenwerking tussen bedrijfsleven en wetenschap vergemakkelijken. Daarnaast verleent het TTO juridische diensten aan alle soorten contractuele afspraken die verband houden met samenwerkingen voor de ontwikkeling en/of bescherming van de IE-positie van het Erasmus MC. Vanwege de ontwikkelingen binnen de afdeling en de veranderende opdracht en focus van het TTO, wordt het TTO omgevormd naar het Innovation Transfer & Entrepreneurship Center (ITEC, werktitel). Dit heeft vooral te maken met de wens vanuit het Erasmus MC om meer verbinding te creëren tussen wetenschap en bedrijfsleven, meer aandacht te geven aan de innovatiecapaciteiten en het stimuleren van ondernemerschap binnen het Erasmus MC. De juridische dienstverlening is ondergebracht bij de juridische afdeling en is geen onderdeel van het ITEC. Omdat het ITEC nog niet als zodanig bestaat, maar er wel de beweging naar het ITEC in gang is gezet gebruiken we in het profiel deze werktitel. ITEC

Het ITEC helpt en ondersteunt actief om nieuwe bevindingen van onderzoekers van het Erasmus MC beschikbaar te maken voor het grote publiek. De drie hoofdtaken van het ITEC zijn:

 • het identificeren van vindingen die patenteerbaar zijn;
 • het patent aanvragen;
 • het patent valoriseren door licentiëren.

Bepaalde vindingen kunnen bijvoorbeeld leiden tot nieuwe medicijnen, nieuwe manieren om de medische zorg efficiënter te maken of nieuwe medische technieken. Het ITEC is in ontwikkeling en beweegt naar een ondernemende organisatie met business developers die met name intern de kansen zien, weten wat er speelt op het gebied van onderzoek en zorgt dat de “transfer” naar bedrijven en start ups centraal staat en goed wordt begeleid. Binnen het ITEC werken acht businessdevelopers die zich bezighouden met ontwikkelingen en onderzoek binnen het Erasmus MC. Zij hebben als taak om onderzoek dat zich leent voor verdere valorisatie te identificeren en om vernieuwend onderzoek verder te brengen naar bedrijven die de resultaten van de onderzoeken verder ontwikkelen en vertalen naar een product of dienst richting de markt. Er is een aantal juristen werkzaam die specifiek deze activiteiten ondersteunen.

Profiel

Functie-eisen 

 • relevante en aantoonbare leidinggevende ervaring als eindverantwoordelijke binnen een complexe organisatie, bij voorkeur vanuit een publiek-private samenwerking of bedrijf (internationaal); 
 • afgeronde academische opleiding, aantoonbare onderzoekservaring;
 • aantoonbare affiniteit met wetenschappelijk onderzoek, bekend met onderzoekers;
 • bekend met start up bedrijven en relevante marktpartijen;
 • het kunnen ontwikkelen van een inspirerende en aansprekende visie op onderzoek en ondernemerschap binnen het Erasmus MC.

Persoonlijkheidsprofiel 

 • een ervaren en ondernemende manager die enerzijds zeer duidelijk is en keuzes durft te maken, een professionele cultuur stimuleert en resultaatgericht is;
 • in staat om structuur te creëren en mensen mee te nemen, te motiveren en te inspireren;
 • als leider in staat om de visie van de organisatie uit te dragen en de interne organisatie hierin mee te nemen;
 • zich zeer goed beweegt binnen de wetenschap, maar ook de brug slaat naar het bedrijfsleven;
 • een verbinder die goed kan luisteren en in staat is om intern draagvlak te creëren en kennis te delen;
 • aantoonbare managementkwaliteiten (een manager die zakelijk en ondernemend kan opereren in een wetenschappelijke omgeving), in staat om een ondernemende en innovatiegerichte cultuur neer te zetten;
 • aantoonbare ervaring en succes in het opbouwen van een derde geldstroom uit onderzoek;
 • een actueel en relevant internationaal netwerk, iemand die inspiratie put uit internationale contacten en sensitief is en bekend met omgang met verschillende culturen;
 • uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

 Inhoudelijke competenties

 • gedreven door ontwikkeling en innovatie, oog voor wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen;
 • ondernemer, ziet kansen en is doelgericht;
 • ervaring met bedrijfsvoering en het proces van begroten en verantwoorden.

Leidinggevende competenties 

 • in staat om op een mensgerichte wijze leiding en ruimte te geven aan professionals;
 • in staat om het beste in mensen naar boven te halen en aan een gemeenschappelijk gedragen kwaliteitscultuur te bouwen én in staat moeilijke besluiten te nemen en uit te voeren;
 • in staat om complexe vraagstukken tot constructieve oplossingen te brengen;
 • organisatorische competenties en voldoende bedrijfsmatig inzicht en vaardigheid.

Bekijk hier de voorwaarden voor indiensttreding bij Erasmus MC.

Wat bieden wij

De functie wordt gehonoreerd in schaal 16 conform de CAO Universitair Medische Centra.

Alle arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Universitair Medische Centra.

Meer informatie

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de persoon van mevrouw drs. Lidewij Geertsma, partner. De consultant voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de curricula vitae van de meest geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd voor de selectiegesprekken.

Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via de website www.wesselopublicvalue.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

Sollicitatieproces

Stap 1 - Solliciteren

Enthousiast over deze functie en herken je jezelf in het profiel? Solliciteer dan via de sollicitatiebutton op deze vacature. Onze recruiter stuurt je direct een ontvangstbevestiging.

Stap 2 - Selectie

Op basis van jouw sollicitatie kijken we of je past bij de vacature. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 3 - Gesprek

Je bent uitgenodigd voor een gesprek, mooi! In dit eerste gesprek leren we elkaar kennen en kijken we of we bij elkaar passen. Ook kun jij een goed beeld vormen van de functie, de afdeling en het Erasmus MC. Als het gesprek positief verloopt, volgt er vaak nog een tweede gesprek.

Stap 4 - Arbeidsvoorwaarden

Gefeliciteerd! Je bent aangenomen. Je toekomstige leidinggevende bespreekt het salaris en het dienstverband met je. Ook krijg je meer informatie over onze overige arbeidsvoorwaarden.

Stap 5 - Aan de slag

Het is zover: je eerste werkdag! Leuk dat je bij ons aan de slag gaat. Je wordt ontvangen door je nieuwe afdeling en krijgt daar alle informatie die je nodig hebt. Heel veel werkplezier bij het Erasmus MC!

Afbeelding

Werken aan beter worden is doelen stellen

In het Erasmus MC heb je te maken met vele uitdagingen. Hoe zorg je dat de strategische keuzes worden uitgevoerd? Hoe laat je mensen meer samenwerken? Hoe vind je de balans tussen het belang van je eigen eenheid en het grotere geheel? Het Erasmus MC is een continu veranderende en veeleisende omgeving, waar effectief leiderschap en deskundig advies voorwaarden zijn om alle ambities te halen.

Lees verder

Baanbrekend werken, grenzen verleggen en voorop lopen: in zorg, onderwijs en onderzoek

Wij zijn geworteld in Rotterdam en werken in een prachtige state-of-the-art omgeving. Met toewijding en passie werken we aan het verbeteren van de zorg van vandaag en de gezondheid van morgen. Dit bereiken we met een verscheidenheid aan talent en kennis. We hechten aan diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Een inclusieve werkomgeving, waarin iedereen er mag zijn.

Lees meer over Erasmus MC

Solliciteer voor Directeur TTO/Innovation Transfer & Entrepreneurship Center