Skip to main content
logo-erasmus logo-erasmus lifeline-menu facebook twitter linkedin instagram play pause refresh expand contract close sound mute share down angle-left angle-right slider-right slider-left search phone mail location earth external-link clock clipboard-list location print whatsapp warning hash heartbeat lifeline checkmark stethoscope calendar specialty closing-date bell

Hoogleraar en afdelingshoofd Keel,- Neus- en Oorheelkunde

 • Reageer t/m 19-12-2022
 • 45.08.22.RvB
 • 40 uur
 • WO
 • Management en advies
Solliciteer

Vragen? Contact de recruiter

 • Reageer t/m 19-12-2022
 • 45.08.22.RvB

Functie inhoud

De Raad van Bestuur van het Erasmus MC zoekt een afdelingshoofd Keel-, Neus- & Oorheelkunde tevens hoogleraar voor de kernleerstoel van de gelijknamige afdeling in het Erasmus MC. Uw verantwoordelijkheden, in grote lijnen, zijn:

 • Het medische, organisatorische, financiële, onderwijs- en onderzoeksbeleid van deze afdeling valt onder uw eindverantwoording. U geeft op een stimulerende en verbindende manier integraal leiding aan deze afdeling op basis van de strategische koers van het Erasmus MC, en de leiderschapsvisie die voor het Erasmus MC geldt.
 • U bouwt verder aan een visie op de Keel,- Neus- & Oorheelkunde. U zoekt naar de mogelijkheden tot voortdurende optimalisatie van de afdeling en bent de drijvende kracht achter nieuwe ontwikkelingen.
 • Met uw managementkwaliteiten draagt u zorg voor de personele, organisatorische en financiële aangelegenheden op de afdeling.
 • U stimuleert samenhang tussen aandachtsgebieden en de samenwerking intern en in de regio. Kennis van nationale en internationale ontwikkelingen binnen de Keel,- Neus- & Oorheelkunde is daarbij essentieel.
 • U weet de innovatieve mogelijkheden uit de Convergentie met de TU Delft en de Erasmus Universiteit maximaal te benutten, en deze in te weven in de afdeling met daarbij aandacht voor macro-economische en socio-economisch effecten van innovaties. Daarnaast levert u een proactieve bijdrage aan de strategische beleidsvisie van het Erasmus MC.
 • U weet het academische zorgaanbod binnen de Keel-, Neus- & Oorheelkunde en de eraan verbonden gebieden uitstekend te profileren. Ook kunt u voorwaarden scheppen om de deskundigheid zo goed mogelijk in te zetten en om initiatieven te stimuleren die de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren.
 • Met uw kennis en ervaring draagt u zorg voor de ontwikkeling van de onderzoekslijnen van de afdeling en de bijdragen aan onderwijs vanuit de afdeling.

Werkomgeving

De missie van het Erasmus MC is: een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs. Het Erasmus MC wil erkend leidend zijn in innovaties op het gebied van gezondheid en zorg. Verantwoordelijk, Verbindend en Ondernemend. Dat zijn de kernwaarden van het Erasmus MC. Ze staan niet op zichzelf, maar zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Toekomstige grote innovaties op het gebied van gezondheid en zorg liggen op de terreinen waar biomedische en natuurwetenschappen, socio-economische wetenschappen, geneeskunde, technologie en big data elkaar raken. De innovaties die hieruit voortvloeien, beïnvloeden het perspectief op gezondheid en ziekte, op moleculair, cellulair, mens- én populatieniveau. Technologie wordt een steeds belangrijker en niet meer weg te denken onderdeel van alle kerntaken. Het Erasmus MC streeft ernaar het eerste technische UMC van Nederland te zijn. Daarbij heeft het Erasmus MC ook veel aandacht voor hoe deze technologie in de dagelijkse praktijk geïmplementeerd moet worden en ook aandacht heeft voor die maatschappelijke uitdagingen die niet middels technologie geadresseerd kunnen worden. Het Erasmus MC is de academische motor die nieuwe regionale, nationale en internationale samenwerkingen en netwerken vormgeeft, leidt en faciliteert, en de regio verbindt met nationale en internationale ontwikkelingen. De kracht van het Erasmus MC ligt in de nauwe verbinding tussen kliniek en faculteit.

De afdeling Keel,- Neus- & Oorheelkunde is naast de afdelingen MKA chirurgie, Neurologie, Neurochirurgie, Oogheelkunde, en Psychiatrie onderdeel van het thema Hersenen & Zintuigen. De afdeling is in Nederland een van de grootste academische centra van Nederland. De klinische aandachtsgebieden van de afdeling zijn hoofd-hals chirurgie, pediatrische KNO, otologie, rhinologie, volwassen benigne laryngologie en audiologie en participeert prominent in vele multidisciplinaire werkgroepen. De afdeling verleent een relatief hoog percentage ROBIJN-gelabelde zorg. De missie van de afdeling is het leveren van excellente zorg die gevoed wordt door continue verbetercycli vanuit klinische en basaal georiënteerd wetenschappelijk onderzoek Het onderzoek van de afdeling Keel,- Neus- & Oorheelkunde van het Erasmus MC richt zich op onderwerpen ‘Oncologie’, ‘Gehoor & Spraak’ en ‘ Bovenste luchtwegreconstructie’. Hiertoe behoren ook grote cohortstudies en translationeel onderzoek. De afdeling werkt hiertoe samen met vooraanstaande onderzoeksgroepen in binnen- en buitenland, internationale partners en patiëntverenigingen. De primaire focus is gericht op tertiaire patiëntenzorg, steeds verbonden met de academische taken van onderzoek, opleiding en training. Op dit gebied volgen innovatieve technologische ontwikkelingen elkaar in snel tempo op.

De afdeling Keel,- Neus- & Oorheelkunde heeft in het verleden een belangrijke rol gespeeld bij de verbetering van diagnostiek en behandeling van hoofd-halskanker, aandoeningen van de (pediatrische) luchtweg, gehoorverlies en chronische otitis media. De komende jaren liggen er grote uitdagingen op de gebieden van preventie, acute en chronische ziekte en co-morbiditeit en worden de ontwikkelingen met name gedreven door zowel medische technologische innovaties als digitale ondersteuning die meer zorg op afstand mogelijk maakt. Daarbij is de patiënt steeds meer een partner in de keuzen en stappen die gezet worden in het gehele ziekte- en behandelingsproces in de context van waardegedreven, passende zorg, transparantie en ‘shared decision making’.

Profiel

 • U beschikt over uitstekende leidinggevende competenties en sociale vaardigheden.
 • U bent inhoudelijk sterk op het gebied van (ziekenhuis)financiën en in staat om de ambities binnen de gestelde financiële ruimte waar te maken, zonder het kwaliteitsniveau en de beschikbare capaciteit uit het oog te verliezen.
 • U bent een verbindend leider, zowel binnen als buiten de eigen afdeling, en gericht op samenwerking, met affiniteit voor een bedrijfsmatige aanpak. Dankzij uw vermogen om bruggen te bouwen en voorwaarden te scheppen, weet u de samenwerking binnen en buiten het Erasmus MC te versterken en te verdiepen.
 • U bent een boegbeeld voor de afdeling en heeft een uitstekende nationale en internationale reputatie. Verder heeft u een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en pakt u nieuwe ontwikkelingen met beide handen aan.
 • U bent in staat om te verbinden en samenwerking binnen en buiten het Erasmus MC ondersteunen en versterken.
 • U heeft ervaring met het opbouwen en onderhouden van relatienetwerken. Kennis van nationale en internationale ontwikkelingen binnen de Keel,- Neus- & Oorheelkunde is belangrijk.
 • U heeft bewezen chirurgische vaardigheden en een uitstekende reputatie in de patiëntenzorg, en heeft de ervaring om de tertiaire zorg van de afdeling verder te stimuleren en uit te bouwen.
 • U heeft ervaring met academisch onderwijs en beschouwt bijdragen aan het geven en ontwikkelen van Erasmus MC onderwijs als een essentiële taak van de afdeling.
 • U beschikt over wetenschappelijke verdienste in (minimaal) een van de onderzoeksgebieden en heeft affiniteit met de bestaande en in ontwikkeling zijnde onderzoekslijnen van de afdeling.
 • U bent in staat om te innoveren gebruik makend van de technologische mogelijkheden die de Convergentie met de TU Delft en de Erasmus Universiteit aan mogelijkheden biedt. U bent in staat om de ontwikkeling van technologische innovaties te stimuleren en in te weven in de afdeling.
 • U heeft veel aandacht voor duurzaamheid, zowel wat betreft de duurzaamheid van de gezondheidszorg, en de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers als qua impact van de gezondheidszorg op onze leefomgeving.

Bekijk hier de voorwaarden voor indiensttreding bij Erasmus MC.

Wat bieden wij

Een uitdagende functie binnen het grootste Universitair Medisch Centrum (UMC) van Nederland met hoge ambities op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek.

 • Een vast dienstverband met een uitstekend marktconform salaris. Benoeming in de functie van afdelingshoofd geldt voor een periode van vijf jaar. Na evaluatie kan een tweede termijn van vijf jaar of langer volgen.
 • Uitstekende secundaire voorwaarden, zoals een ontwikkelbudget, een eindejaarsuitkering die al in november uitgekeerd wordt en een persoonlijk reiskostenbudget.
 • Een pensioenverzekering bij het ABP waarvan het Erasmus MC 70% van de maandelijkse bijdrage betaalt.

Alle arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Universitair Medische Centra.

Meer informatie

 • Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met prof. dr. E.B. Wolvius, afdelingshoofd MKA Chirurgie en secretaris van de vacaturecommissie, telefoon: 010-7017063 of e-mail: e.wolvius@erasmusmc.nl.
 • Voor alle overige vragen over de sollicitatieprocedure kunt u via hr.topkader@erasmusmc.nl terecht bij de heer J. Mellegers of mevrouw L. Wielemaker, HR adviseurs Topkader.

Het Erasmus MC streeft ernaar dat de samenstelling van haar medewerkers in de diverse functiegroepen de samenstelling van de Nederlandse bevolking goed weerspiegelt. Bij gelijke geschiktheid van kandidaten wordt hier rekening mee gehouden.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

Sollicitatieproces

Stap 1 - Solliciteren

Enthousiast over deze functie en herken je jezelf in het profiel? Solliciteer dan via de sollicitatiebutton op deze vacature. Onze recruiter stuurt je direct een ontvangstbevestiging.

Stap 2 - Selectie

Op basis van jouw sollicitatie kijken we of je past bij de vacature. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 3 - Gesprek

Je bent uitgenodigd voor een gesprek, mooi! In dit eerste gesprek leren we elkaar kennen en kijken we of we bij elkaar passen. Ook kun jij een goed beeld vormen van de functie, de afdeling en het Erasmus MC. Als het gesprek positief verloopt, volgt er vaak nog een tweede gesprek.

Stap 4 - Arbeidsvoorwaarden

Gefeliciteerd! Je bent aangenomen. Je toekomstige leidinggevende bespreekt het salaris en het dienstverband met je. Ook krijg je meer informatie over onze overige arbeidsvoorwaarden.

Stap 5 - Aan de slag

Het is zover: je eerste werkdag! Leuk dat je bij ons aan de slag gaat. Je wordt ontvangen door je nieuwe afdeling en krijgt daar alle informatie die je nodig hebt. Heel veel werkplezier bij het Erasmus MC!

Neem contact met mij op

Jerry Chandansingh
Recruiter

Jerry Chandansingh
Afbeelding

Werken aan beter worden is doelen stellen

In het Erasmus MC heb je te maken met vele uitdagingen. Hoe zorg je dat de strategische keuzes worden uitgevoerd? Hoe laat je mensen meer samenwerken? Hoe vind je de balans tussen het belang van je eigen eenheid en het grotere geheel? Het Erasmus MC is een continu veranderende en veeleisende omgeving, waar effectief leiderschap en deskundig advies voorwaarden zijn om alle ambities te halen.

Lees verder

Baanbrekend werken, grenzen verleggen en voorop lopen: in zorg, onderwijs en onderzoek

Wij zijn geworteld in Rotterdam en werken in een prachtige state-of-the-art omgeving. Met toewijding en passie werken we aan het verbeteren van de zorg van vandaag en de gezondheid van morgen. Dit bereiken we met een verscheidenheid aan talent en kennis. We hechten aan diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Een inclusieve werkomgeving, waarin iedereen er mag zijn.

Lees meer over Erasmus MC

Solliciteer voor Hoogleraar en afdelingshoofd Keel,- Neus- en Oorheelkunde