Skip to main content
logo-erasmus logo-erasmus lifeline-menu facebook twitter linkedin instagram play pause refresh expand contract close sound mute share down angle-left angle-right slider-right slider-left search phone mail location earth external-link clock clipboard-list location print whatsapp warning hash heartbeat lifeline checkmark stethoscope calendar specialty closing-date bell
Cardiologie Erasmus MC

Directeur Onderzoek en Onderwijs

Procesinrichting, faciliteiten, HR en financiën binnen onderzoek en onderwijs zijn belangrijke aspecten van deze functie. En de verbinding met interne en externe stakeholders.
 • Reageer t/m 30-03-2023
 • 10.17.23.RvB
 • 36 uur
 • WO
 • Management en advies
Solliciteer

Vragen? Contact de recruiter

 • Reageer t/m 30-03-2023
 • 10.17.23.RvB

Functie inhoud

Als directeur Onderzoek en Onderwijs (O&O) bent u eindverantwoordelijk voor het strategisch beleid en de bedrijfsvoering van de pijler Onderzoek en Onderwijs. U bent betrokken bij vraagstukken over procesinrichting, faciliteiten (laboratoria, huisvesting, ICT), HR en financiën. Hierbij werkt u nauw samen met de sectorhoofden. U bent direct leidinggevende van de sectorhoofden en voorzitter van het Managementteam (MT) Onderzoek en het MT Onderwijs. Hierbij sluiten de sectorhoofden, themacontrollers en eventuele vertegenwoordigers van Communicatie en IT aan. U geeft richting en draagt zorg voor een goede verbinding tussen de diverse sectoren binnen de pijler O&O.

U vormt samen met de decaan en de 2 pro-decanen voor onderzoek en onderwijs het kernteam voor Onderzoek en Onderwijs. U bent de linking pin tussen strategie en uitvoering, met een belangrijke taak in onder andere haalbaarheid en prioritering. Als directeur O&O stemt u verder het beleid en de implementatie af met de overige thema- en pijler directeuren. Extern zoekt u de verbinding op met bijvoorbeeld de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en Convergence (het samenwerkingsverband tussen Erasmus MC, TU Delft en EUR). U wordt nadrukkelijk betrokken bij organisatie-brede ontwikkelingen die O&O-raken, zoals de commissie Medische Technologie, Waardegedreven Zorg, samenwerkingen met zorgpartners in regionaal, nationaal en internationaal verband.

Voor de Erasmus Universiteit Rotterdam fungeert u als faculteitsdirecteur en neemt u deel aan de verantwoordingsgesprekken met de universiteit. U bent tevens aanspreekpunt voor de facultaire medezeggenschap. U neemt deel aan de voorbereidende overleggen met het faculteitsbestuur.

Belangrijke speerpunten voor de komende periode zijn:

 • Het programma Eread waarin nieuw- en verbouw wordt ontwikkeld ten behoeve van een groot gedeelte van de onderzoeks- en onderwijsomgeving.
 • Uitvoering geven aan het heroriëntatie plan O&O. Als directeur O&O heeft u de opdracht om de huidige organisatie van het O&O-domein te analyseren en indien nodig, opnieuw in te richten om zo een verdere professionaliseringsslag te bereiken wat betreft de bedrijfsvoering, uitvoering, digitalisering en ondersteuning van de O&O activiteiten binnen het Erasmus MC.
 • Het starten van het nieuwe geneeskundecurriculum ErasmusArts2030 in september 2024.
 • Ondersteuning bij uitvoering van de nieuwe onderzoeksstrategie van het Erasmus MC.

Werkomgeving

Het Erasmus MC heeft veel ambities voor alle kerntaken Zorg, Onderzoek en Onderwijs. Onze strategie Koers23, heeft als motto Technologie & Toewijding. Een van de grootste nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg is de opkomst van technologie, kunstmatige intelligentie, big data en robotica. Wij denken dat toekomstige grote innovaties in gezondheid en zorg liggen op de terreinen waar biomedische en natuurwetenschappen, geneeskunde, techniek en informatiewetenschappen elkaar raken (convergentie). Het is onze ambitie leidend en onderscheidend te zijn in het vormgeven van de gezondheidszorg van de toekomst door de inzet van technologie en data. En we spreken de ambitie uit het eerste technisch georiënteerde UMC van Nederland te zijn.

Onderzoek en Onderwijs is 1 van de 7 pijlers binnen het Servicebedrijf en bestaat uit ongeveer 220 medewerkers. Als directeur O&O werkt u intensief samen met de decaan, vanwege diens integrale verantwoordelijkheid voor O&O. U representeert het beleidsterrein Onderzoek en Onderwijs binnen en buiten het Erasmus MC. U legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur.

Het domein Onderzoek waaraan u leiding geeft bestaat momenteel uit de sectoren: Technology Transfer Office, Research Development Office en Onderzoeksbeleid. De laatste omvat 3 units: de Medische Bibliotheek, de Medisch Ethische Toetsingscommissie en Onderzoeksbeleid en –Advies. Deze sectoren hebben zeer uiteenlopende taken, waaronder het optimaliseren van externe financiering van onderzoek, het versterken van ondernemerschap en het vaststellen en uitvoeren van beleid op gebieden als kennisveiligheid, mensgebonden onderzoek en wetenschappelijke integriteit, het beschermen van intellectueel eigendom.

Onder het domein Onderwijs waaraan u leiding geeft vallen, onder andere, de Bachelor- en Master-opleidingen voor Geneeskunde, Nanobiologie (samen met de TU Delft) en Klinische Technologie (samen met de TU Delft en het Leids Universitair Medisch Centrum). Samen met een aantal Research Masters, de Medisch (Specialistische) Vervolgopleidingen en het PhD-onderwijs. Tevens zijn de beroepsopleidingen voor zorgprofessionals op mbo- en hbo- niveau ondergebracht in de Erasmus Academie en vallen onder verantwoordelijkheid van de Directeur O&O. Het Skillslab & Simulation Center verzorgt training van beroepsvaardigheden van verpleegkundige en medisch specialisten (acute zorg en snijdende vakken).

Profiel

U bent een rolmodel wat betreft de kernwaarden van het Erasmus MC: “verantwoordelijk, verbindend en ondernemend”. U bent een modern leidinggevende die richting geeft, inspireert en enthousiasmeert en ruimte geeft. U stimuleert een diverse en inclusieve cultuur waarin samenwerken en leren bij elkaar komen. U bezit senioriteit, daadkracht, empathisch vermogen en natuurlijke autoriteit. U beweegt zich gemakkelijk en flexibel binnen de diverse culturen en binnen de complexe en uitdagende omgeving van het Erasmus MC. U bent in staat om op een zakelijke en verbindende wijze de gewenste en noodzakelijke organisatieontwikkelingen/ professionaliseringsslagen door te voeren. U bewaakt hierbij actief de balans tussen ontwikkeling en beheer. Tevens:

 • Heeft u een bedrijfskundige of vergelijkbare achtergrond.
 • Heeft u affiniteit met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.
 • Heeft u een visie over de mogelijkheden en de toepasbaarheid van digitaal leren en werken. En ervaring met de implementatie hiervan. 
 • Beschikt u over een besluitvaardige en coachende stijl van leidinggeven op basis van vertrouwen, voert de dialoog, pakt de regie en verantwoordelijkheid en kunt beleid en werkvloer met elkaar verbinden.
 • U geeft richting, neemt mensen mee en draagt samen met de sectoren zorg voor implementatie van beleid.
 • U bent organisatiesensitief, u heeft een scherpe politieke antenne in combinatie met een goed ontwikkeld gevoel voor mensen met hun specifieke belangen en drijfveren.
 • Beschikt u over uitstekende communicatieve eigenschappen in de Nederlandse en Engelse taal.

Bekijk hier de voorwaarden voor indiensttreding bij Erasmus MC.

Wat bieden wij

Een uitdagende functie binnen een sterk Universitair Medisch Centrum (UMC) met grote ambities op het gebied van zorg, onderzoek en onderwijs.

 • Een vast dienstverband met een marktconform salaris.
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
 • Een pensioen bij het ABP waarbij het Erasmus MC 70% van de maandelijkse bijdrage betaalt.

Alle arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Universitair Medische Centra.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Jerry Chandansingh, recruiter: 06 500 310 06.  Sollicitaties ontvangen wij graag via de sollicitatieknop.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 18 april tussen 12:30 en 16:30 uur.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

Sollicitatieproces

Stap 1 - Solliciteren

Enthousiast over deze functie en herken je jezelf in het profiel? Solliciteer dan via de sollicitatiebutton op deze vacature. Onze recruiter stuurt je direct een ontvangstbevestiging.

Stap 2 - Selectie

Op basis van jouw sollicitatie kijken we of je past bij de vacature. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 3 - Gesprek

Je bent uitgenodigd voor een gesprek, mooi! In dit eerste gesprek leren we elkaar kennen en kijken we of we bij elkaar passen. Ook kun jij een goed beeld vormen van de functie, de afdeling en het Erasmus MC. Als het gesprek positief verloopt, volgt er vaak nog een tweede gesprek.

Stap 4 - Arbeidsvoorwaarden

Gefeliciteerd! Je bent aangenomen. Je toekomstige leidinggevende bespreekt het salaris en het dienstverband met je. Ook krijg je meer informatie over onze overige arbeidsvoorwaarden.

Stap 5 - Aan de slag

Het is zover: je eerste werkdag! Leuk dat je bij ons aan de slag gaat. Je wordt ontvangen door je nieuwe afdeling en krijgt daar alle informatie die je nodig hebt. Heel veel werkplezier bij het Erasmus MC!

Neem contact met mij op

Jerry Chandansingh
Recruiter

Jerry Chandansingh
Afbeelding

Werken aan beter worden is doelen stellen

In het Erasmus MC heb je te maken met vele uitdagingen. Hoe zorg je dat de strategische keuzes worden uitgevoerd? Hoe laat je mensen meer samenwerken? Hoe vind je de balans tussen het belang van je eigen eenheid en het grotere geheel? Het Erasmus MC is een continu veranderende en veeleisende omgeving, waar effectief leiderschap en deskundig advies voorwaarden zijn om alle ambities te halen.

Lees verder

Baanbrekend werken, grenzen verleggen en voorop lopen: in zorg, onderwijs en onderzoek

Wij zijn geworteld in Rotterdam en werken in een prachtige state-of-the-art omgeving. Met toewijding en passie werken we aan het verbeteren van de zorg van vandaag en de gezondheid van morgen. Dit bereiken we met een verscheidenheid aan talent en kennis. We hechten aan diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Een inclusieve werkomgeving, waarin iedereen er mag zijn.

Lees meer over Erasmus MC

Solliciteer voor Directeur Onderzoek en Onderwijs