Skip to main content
logo-erasmus logo-erasmus lifeline-menu facebook twitter linkedin instagram play pause refresh expand contract close sound mute share down angle-left angle-right slider-right slider-left search phone mail location earth external-link clock clipboard-list location print whatsapp warning hash heartbeat lifeline checkmark stethoscope calendar specialty closing-date bell
Cardiologie Erasmus MC

Hoogleraar en tevens afdelingshoofd Medische Microbiologie en Infectieziekten

Ons nieuwe afdelingshoofd en hoogleraar is een verbinder tussen de professionals op de afdeling op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.
 • Reageer t/m 14-06-2023
 • 20.11.23.RvB
 • 40 uur
 • WO
 • Management en advies
Solliciteer

Vragen? Contact de recruiter

 • Reageer t/m 14-06-2023
 • 20.11.23.RvB

Functie inhoud

De Raad van Bestuur van het Erasmus MC zoekt een afdelingshoofd Medische Microbiologie en Infectieziekten (MMIZ), die tevens hoogleraar is voor de kernleerstoel van de gelijknamige afdeling mits voldaan wordt aan de daarvoor geldende criteria.

De volgende zaken vallen onder uw verantwoordelijkheid:

 • Het medische, organisatorische, financiële, onderwijs- en onderzoeksbeleid van de afdeling MMIZ. U geeft op een stimulerende en verbindende manier integraal leiding aan deze afdeling op basis van de strategische koers van het Erasmus MC en de leiderschapsvisie die voor het Erasmus MC geldt. De huidige organisatiestructuur waarbij de artsen- microbioloog en internist-infectiologen deel uitmaken van de afdeling wordt door u ondersteund. 
 • Het verder bouwen aan de visie voor de afdeling MMIZ. U zoekt naar mogelijkheden voor continue optimalisatie van de afdeling en bent de drijvende kracht achter nieuwe ontwikkelingen.
 • Het stimuleren van samenhang tussen de aandachtsgebieden van de afdeling MMIZ en de samenwerking intern en in de regio. Uw kennis van nationale en internationale ontwikkelingen binnen de Medische Microbiologie en Infectieziekten is daarbij essentieel.
 • Het maximaal benutten van de innovatieve mogelijkheden uit de Convergentie met de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. U weet deze mogelijkheden in te weven in de afdeling met daarbij aandacht voor macro-economische en socio-economisch effecten van innovaties. Daarnaast levert u een proactieve bijdrage aan de strategische beleidsvisie van het Erasmus MC. 
 • Het uitstekend profileren van het academische zorgdiagnostiek aanbod binnen het vakgebied MMIZ en de eraan verbonden aandachtsgebieden. U schept voorwaarden om de deskundigheid van de afdeling MMIZ zo goed mogelijk in te zetten en stimuleert initiatieven die de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren.
 • Het zorgdragen voor de ontwikkeling van de onderzoekslijnen van de afdeling en de bijdragen aan onderwijs vanuit de afdeling.
 • Het verder bouwen aan de gezamenlijke ambities en een hechte samenwerking zowel binnen de afdeling als met andere afdelingen van het Erasmus MC zoals Viroscience.

Werkomgeving

De missie van het Erasmus MC is: een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs. Het Erasmus MC wil erkend leidend zijn in innovaties op het gebied van gezondheid en zorg. Verantwoordelijk, Verbindend en Ondernemend; dat zijn de kernwaarden van het Erasmus MC. Ze staan niet op zichzelf, maar zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Toekomstige grote innovaties op het gebied van gezondheid en zorg liggen op de terreinen waar biomedische en natuurwetenschappen, socio-economische wetenschappen, geneeskunde, technologie en big data elkaar raken. De innovaties die hieruit voortvloeien, beïnvloeden het perspectief op gezondheid en ziekte, op moleculair, cellulair, mens- én populatieniveau. Technologie wordt een steeds belangrijker en niet meer weg te denken onderdeel van alle kerntaken. Het Erasmus MC streeft ernaar het eerste technische UMC van Nederland te zijn. Daarbij heeft het Erasmus MC ook veel aandacht voor hoe deze technologie in de dagelijkse praktijk geïmplementeerd moet worden en voor die maatschappelijke uitdagingen die niet door middel van technologie geadresseerd kunnen worden. Het Erasmus MC is de academische motor die nieuwe regionale, nationale en internationale samenwerkingen en netwerken vormgeeft, leidt en faciliteert, en de regio verbindt met nationale en internationale ontwikkelingen. De kracht van het Erasmus MC ligt in de nauwe verbinding tussen kliniek en faculteit.

De afdeling MMIZ maakt met de afdelingen Apotheek, Immunologie, Pathologie, Viroscience, Radiologie & Nucleaire Geneeskunde en Klinische Chemie onderdeel uit van het organisatieonderdeel (thema) Diagnostiek & Advies. De afdeling MMIZ is een dynamische en multidisciplinaire afdeling waar onder andere artsen-microbioloog, internist-infectiologen parasitologen, medisch moleculair microbiologen, moleculair biologen, wetenschappelijk onderzoekers, AIOS, OIO’s, deskundigen infectiepreventie en analisten gezamenlijk werken aan de preventie, diagnostiek en behandeling van infectieziekten. De afdeling MMIZ verricht in dit kader diverse werkzaamheden op het gebied van patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. De MMIZ doet dit in nauwe samenwerking met de afdeling Viroscience. Beide afdelingen werken op dit moment aan een plan waarin gezamenlijke ambities op de domeinen Diagnostiek, Infectiepreventie, Opleiding, Consultvoering en Onderzoek nog verder worden uitgewerkt. Doel daarvan is om in de toekomst beter gebruik te kunnen maken van alle expertise op beide afdelingen. ICT is daarbij een belangrijke tool om deze domeinen met elkaar te verbinden. De afdeling telt in totaal ongeveer 175 medewerkers. Er worden tevens diensten verricht voor het Revalidatiecentrum Rijndam en voor het Star-shl laboratorium voor huisartsen.

Het domein Laboratoriumgeneeskunde Erasmus MC is het domein waar de betrokken laboratoria, waaronder het laboratorium van de MMIZ, gezamenlijk werken aan het realiseren van geïntegreerde diagnostiek. Sinds 2022 is daartoe het diagnostisch kernlaboratorium opgericht. Het afdelingshoofd MMIZ is lid van het Domeinbestuur en heeft als belangrijke taak zorg te dragen voor verdere integratie met het Kernlab.

De visie van de afdeling MMIZ: 
De afdeling Medische Microbiologie & Infectieziekten is leidend in tertiaire, complexe en zeldzame infectieziekten, als onderdeel van een Instituut voor Infectieziekten, ingebed in sterke (inter)nationale netwerken.

Profiel

Als afdelingshoofd MMIZ bent u een rolmodel wat betreft de kernwaarden van het Erasmus MC: ‘verantwoordelijk, verbindend en ondernemend’. U bent naast een visionair/strateeg, een zichtbaar en toegankelijk leider; u ziet de afdeling MMIZ als uw ‘basis’. U heeft sterke communicatieve vaardigheden, verbindt, inspireert, motiveert en combineert daadkracht met empathisch vermogen. U zet zich actief in om de afdeling en individuele expertises te laten floreren. Als afdelingshoofd MMIZ bent u in staat om te innoveren, gebruik makend van de technologische mogelijkheden die de samenwerking met de TU Delft en de Erasmus Universiteit aan mogelijkheden biedt. U bent in staat om de ontwikkeling van technologische innovaties te stimuleren en in te weven in de afdeling.

Functie-eisen:

 • U bent arts-microbioloog met ruime ervaring/affiniteit in het onderzoek.
 • U bent een boegbeeld voor de afdeling en heeft een uitstekende nationale en internationale reputatie. Verder heeft u een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en pakt u nieuwe ontwikkelingen met beide handen aan.
 • U heeft affiniteit met tenminste 1 van de bestaande en in ontwikkeling zijnde onderzoekslijnen (AMR, Migratory Health & Neglected Tropical Diseases, antibiotics stewardship) van de afdeling.
 • U heeft ervaring met academisch onderwijs en beschouwt bijdragen aan het geven en ontwikkelen van Erasmus MC onderwijs als een essentiële taak van de afdeling. 
 • U heeft de ervaring om de tertiaire zorg van de afdeling verder te stimuleren en uit te bouwen. 
 • U heeft affiniteit met de bedrijfsvoering en bent in staat om de ambities van de afdeling binnen de gestelde financiële ruimte waar te maken, zonder het kwaliteitsniveau en de beschikbare capaciteit uit het oog te verliezen.
 • U heeft veel aandacht voor duurzaamheid, zowel wat betreft de duurzaamheid van de gezondheidszorg, de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers als qua impact van de gezondheidszorg op onze leefomgeving.

Competenties:

 • U beschikt over uitstekende leidinggevende competenties en sociale vaardigheden. 
 • U bent een verbindend leider, zowel binnen als buiten de eigen afdeling, gericht op samenwerking met affiniteit voor een bedrijfsmatige aanpak. Dankzij uw vermogen om bruggen te bouwen en voorwaarden te scheppen, weet u de samenwerking binnen en buiten het Erasmus MC te versterken en te verdiepen.
 • U heeft ervaring met het opbouwen en onderhouden van relatienetwerken. Kennis van nationale en internationale ontwikkelingen binnen de MMIZ is belangrijk.

Bekijk hier de voorwaarden voor indiensttreding bij Erasmus MC.

Wat bieden wij

Een uitdagende functie binnen het grootste Universitair Medisch Centrum (UMC) van Nederland met hoge ambities op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek.

 • Een vast dienstverband met een uitstekend marktconform salaris. Benoeming in de functie van afdelingshoofd geldt voor een periode van 5 jaar. Na evaluatie kan een 2e termijn van 5 jaar of langer volgen.
 • Uitstekende secundaire voorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering die al in november uitgekeerd wordt en een persoonlijk reiskostenbudget.
 • Een pensioenverzekering bij het ABP waarvan het Erasmus MC 70% van de maandelijkse bijdrage betaalt

Alle arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Universitair Medische Centra.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met prof. dr. F.J. van Kemenade, afdelingshoofd Pathologie en secretaris van de vacaturecommissie, telefoon: 010 704 43 95 of e-mail: f.vankemenade@erasmusmc.nl. Voor alle overige vragen over de sollicitatieprocedure kunt u via hr.topkader@erasmusmc.nl terecht bij de heer J. Mellegers of mevrouw L. Wielemaker, HR adviseurs Topkader.

Het Erasmus MC streeft ernaar dat de samenstelling van haar medewerkers in de diverse functiegroepen de populatie van de Nederlandse bevolking goed weerspiegelt. Bij gelijke geschiktheid van kandidaten wordt hier rekening mee gehouden.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

Sollicitatieproces

Stap 1 - Solliciteren

Enthousiast over deze functie en herken je jezelf in het profiel? Solliciteer dan via de sollicitatiebutton op deze vacature. Onze recruiter stuurt je direct een ontvangstbevestiging.

Stap 2 - Selectie

Op basis van jouw sollicitatie kijken we of je past bij de vacature. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 3 - Gesprek

Je bent uitgenodigd voor een gesprek, mooi! In dit eerste gesprek leren we elkaar kennen en kijken we of we bij elkaar passen. Ook kun jij een goed beeld vormen van de functie, de afdeling en het Erasmus MC. Als het gesprek positief verloopt, volgt er vaak nog een tweede gesprek.

Stap 4 - Arbeidsvoorwaarden

Gefeliciteerd! Je bent aangenomen. Je toekomstige leidinggevende bespreekt het salaris en het dienstverband met je. Ook krijg je meer informatie over onze overige arbeidsvoorwaarden.

Stap 5 - Aan de slag

Het is zover: je eerste werkdag! Leuk dat je bij ons aan de slag gaat. Je wordt ontvangen door je nieuwe afdeling en krijgt daar alle informatie die je nodig hebt. Heel veel werkplezier bij het Erasmus MC!

Neem contact met mij op

Jerry Chandansingh
Recruiter

Jerry Chandansingh
Afbeelding

Werken aan beter worden is doelen stellen

In het Erasmus MC heb je te maken met vele uitdagingen. Hoe zorg je dat de strategische keuzes worden uitgevoerd? Hoe laat je mensen meer samenwerken? Hoe vind je de balans tussen het belang van je eigen eenheid en het grotere geheel? Het Erasmus MC is een continu veranderende en veeleisende omgeving, waar effectief leiderschap en deskundig advies voorwaarden zijn om alle ambities te halen.

Lees verder

Baanbrekend werken, grenzen verleggen en voorop lopen: in zorg, onderwijs en onderzoek

Wij zijn geworteld in Rotterdam en werken in een prachtige state-of-the-art omgeving. Met toewijding en passie werken we aan het verbeteren van de zorg van vandaag en de gezondheid van morgen. Dit bereiken we met een verscheidenheid aan talent en kennis. We hechten aan diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Een inclusieve werkomgeving, waarin iedereen er mag zijn.

Lees meer over Erasmus MC

Solliciteer voor Hoogleraar en tevens afdelingshoofd Medische Microbiologie en Infectieziekten