Skip to main content
logo-erasmus logo-erasmus lifeline-menu facebook twitter linkedin instagram play pause refresh expand contract close sound mute share down angle-left angle-right slider-right slider-left search phone mail location earth external-link clock clipboard-list location print whatsapp warning hash heartbeat lifeline checkmark stethoscope calendar specialty closing-date bell
Erasmus MC

Afdelingshoofd tevens hoogleraar Huisartsgeneeskunde

Ons nieuwe afdelingshoofd en hoogleraar is een verbinder tussen de professionals op de afdeling op het gebied van opleiden, onderwijs en onderzoek. Bent u de drijvende kracht waar wij naar op zoek zijn?
 • Reageer t/m 12-10-2023
 • 28.01.23. RvB
 • 36 uur
 • WO
 • Artsen
Solliciteer
 • Reageer t/m 12-10-2023
 • 28.01.23. RvB

Functie inhoud

De Raad van Bestuur van het Erasmus MC zoekt een afdelingshoofd Huisartsgeneeskunde, die ook hoogleraar is voor de kernleerstoel van de gelijknamige afdeling, als voldaan wordt aan de daarvoor geldende criteria. De volgende zaken vallen onder uw verantwoordelijkheid:

 • Het organisatorische, financiële, opleidings-, onderwijs- en onderzoeksbeleid van de afdeling Huisartsgeneeskunde. U geeft op een enthousiasmerende en verbindende manier integraal leiding aan deze afdeling op basis van de strategische koers van het Erasmus MC en de leiderschapsvisie die voor het Erasmus MC geldt. De huidige koers van de afdeling wordt door u ondersteund en versterkt. 
 • Het verder bouwen aan de visie voor de afdeling Huisartsgeneeskunde. U zoekt naar mogelijkheden voor continue optimalisatie van de afdeling en bent de drijvende kracht achter nieuwe ontwikkelingen.
 • Het stimuleren van de samenwerking binnen het academisch huisartsennetwerk op het gebied van opleiding, onderwijs en onderzoek. Uw kennis van nationale en internationale ontwikkelingen binnen de Huisartsgeneeskunde is daarbij essentieel.
 • Het maximaal benutten van de innovatieve mogelijkheden uit de Convergentie met de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. U weet deze mogelijkheden in te weven in de afdeling met daarbij aandacht voor macro-economische en socio-economisch effecten van innovaties. Daarbij evert u een proactieve bijdrage aan de strategische beleidsvisie van het Erasmus MC.
 • Het zorgdragen voor de ontwikkeling van de onderzoekslijnen van de afdeling en de bijdragen aan onderwijs vanuit de afdeling.
   

Werkomgeving

De missie van het Erasmus MC is: een vitale bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs. Het Erasmus MC wil erkend leidend zijn in innovaties op het gebied van gezondheid en zorg. Verantwoordelijk, Verbindend en Ondernemend. Dat zijn de kernwaarden van het Erasmus MC. Ze staan niet op zichzelf, maar zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het Nederlandse zorglandschap staat onder druk door een toenemende vergrijzing, een toenemende zorgvraag en tekorten aan zorgpersoneel. Deze maatschappelijke ontwikkelingen zijn tevens van invloed op de afdeling Huisartsgeneeskunde. De huisarts heeft in het Nederlandse gezondheidszorgsysteem een belangrijke spilfunctie, is het eerste aanspreekpunt bij medische vragen en heeft een poortwachtersfunctie naar de tweede/derde lijnszorg. De kernwaarden van de huisartsgeneeskunde zijn ‘medisch generalisme’, ‘persoonsgericht’, ‘continue’ en ‘gezamenlijk’ en vormen de basis van het handelen van de huisarts. De arts Verstandelijke Gehandicapten (arts VG) heeft een vergelijkbare belangrijke spilfunctie bij de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

De afdeling is een unieke afdeling binnen het Erasmus MC. Met enerzijds een stevige verankering binnen het geneeskunde onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek binnen het Erasmus MC. Anderzijds met een duidelijke gerichtheid op de samenleving door intensieve samenwerking in netwerken buiten het EMC. De afdeling kent 3 pijlers: Onderwijs, Opleiding en Onderzoek met in totaal 5 secties: Onderwijs Huisartsgeneeskunde, Onderzoek Huisartsgeneeskunde, Onderzoek Geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten (GVG), Arts Verstandelijk Gehandicapten Opleiding en Huisartsopleiding. Deze secties werken onderling steeds meer nauw samen en hebben grote ambities voor de toekomst.

De afdeling Huisartsgeneeskunde is 1 van de 4 afdelingen binnen het Thema (organisatie onderdeel) Gezondheidswetenschappen. Het Erasmus MC telt 9 thema’s. De afdeling bestaat uit 109 fte (ongeveer 200 medewerkers) en zal naar verwachting in de komende jaren verder groeien.

Profiel

Als afdelingshoofd Huisartsgeneeskunde bent u een rolmodel wat betreft de kernwaarden van het Erasmus MC: ‘verantwoordelijk, verbindend en ondernemend’. U bent naast een visionair/strateeg, een zichtbaar en benaderbaar leider. U heeft sterke communicatieve vaardigheden, verbindt, inspireert, motiveert en combineert daadkracht met inlevend vermogen. U zet zich actief in om de afdeling en individuele expertises te laten floreren. Als afdelingshoofd Huisartsgeneeskunde bent in staat om te innoveren, gebruik makend van de technologische mogelijkheden die de samenwerking met de TU Delft en de Erasmus Universiteit aan mogelijkheden biedt. U bent in staat om de ontwikkeling van technologische innovaties te stimuleren en in te weven in het vakgebied Huisartsgeneeskunde.

Functie-eisen: 

 • U bent een gepromoveerd huisarts met veel ervaring/affiniteit in het opleiden, onderwijs en onderzoek en heeft autoriteit op één van deze gebieden.
 •  U ontwikkelt zich tot boegbeeld voor de afdeling vanwege uw uitstekende nationale reputatie. Verder heeft u een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en pakt u nieuwe ontwikkelingen met beide handen aan. 
 • U heeft interesse en een positieve attitude ten aanzien van de bestaande en in ontwikkeling zijnde onderzoekslijnen: Musculoskeletal Disorders, Intellectual Disabilities, Diseases in Children.
 • U heeft ervaring met academisch onderzoek en onderwijs en beschouwt bijdragen aan het geven en ontwikkelen van Erasmus MC onderzoek en onderwijs als een essentiële taak van de afdeling. 
 • U heeft affiniteit met de bedrijfsvoering en bent in staat om de ambities van de afdeling binnen de gestelde financiële ruimte waar te maken, zonder het kwaliteitsniveau en de beschikbare capaciteit uit het oog te verliezen. 
 • U heeft veel aandacht voor duurzaamheid, zowel wat betreft de duurzaamheid van de gezondheidszorg, de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers als qua impact van de gezondheidszorg op onze leefomgeving.

Competenties:

 • U beschikt over uitstekende leidinggevende competenties en sociale vaardigheden. 
 • U bent een verbindend leider, zowel binnen als buiten de eigen afdeling, gericht op samenwerking met affiniteit voor een bedrijfsmatige aanpak. Dankzij uw vermogen om bruggen te bouwen en voorwaarden te scheppen, weet u de samenwerking binnen en buiten het Erasmus MC te versterken en te verdiepen. 
 • U heeft ervaring met het opbouwen en onderhouden van relatienetwerken. Kennis van nationale en internationale ontwikkelingen binnen de Huisartsgeneeskunde is belangrijk. 

Het Erasmus MC streeft ernaar dat de samenstelling van haar medewerkers in de diverse functiegroepen de populatie van de Nederlandse bevolking goed weerspiegelt. Bij gelijke geschiktheid van kandidaten wordt hier rekening mee gehouden.

Bekijk hier de voorwaarden voor indiensttreding bij Erasmus MC.

Wat bieden wij

Een uitdagende functie binnen het grootste Universitair Medisch Centrum (UMC) van Nederland met hoge ambities op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek.

 • Een vast dienstverband met een marktconform salaris. Benoeming in de functie van afdelingshoofd Huisartsgeneeskunde geldt voor een periode van 5 jaar. Na evaluatie kan een 2e termijn van 5 jaar of langer volgen.
 • Een cao-loonsverhoging van 4 % per november 2023.
 • Uitstekende secundaire voorwaarden, zoals een ontwikkelbudget, een eindejaarsuitkering en een persoonlijk reiskostenbudget.
 • Een pensioenverzekering bij het ABP waarvan het Erasmus MC 70% van de maandelijkse bijdrage betaalt.

Alle arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Universitair Medische Centra.

Meer informatie

Herkent u zichzelf in dit profiel? Dan nodigen wij u van harte uit om te solliciteren via de sollicitatieknop op deze pagina.

 • Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met de heer prof. dr. A. Burdorf, themavoorzitter Gezondheidswetenschappen, afdelingshoofd Maatschappelijke Gezondheidszorg en secretaris van de vacaturecommissie, telefoon: 010 703 84 69 of e-mail: a.burdorf@erasmusmc.nl.  
 • Voor vragen over de sollicitatieprocedure kunt u via hr.topkader@erasmusmc.nl terecht bij Jeremy Mellegers of Lydia Wielemaker, HR adviseurs Topkader.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

Sollicitatieproces

Stap 1 - Solliciteren

Enthousiast over deze functie en herken je jezelf in het profiel? Solliciteer dan via de sollicitatiebutton op deze vacature. Onze recruiter stuurt je direct een ontvangstbevestiging.

Stap 2 - Selectie

Op basis van jouw sollicitatie kijken we of je past bij de vacature. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 3 - Gesprek

Je bent uitgenodigd voor een gesprek, mooi! In dit eerste gesprek leren we elkaar kennen en kijken we of we bij elkaar passen. Ook kun jij een goed beeld vormen van de functie, de afdeling en het Erasmus MC. Als het gesprek positief verloopt, volgt er vaak nog een tweede gesprek.

Stap 4 - Arbeidsvoorwaarden

Gefeliciteerd! Je bent aangenomen. Je toekomstige leidinggevende bespreekt het salaris en het dienstverband met je. Ook krijg je meer informatie over onze overige arbeidsvoorwaarden.

Stap 5 - Aan de slag

Het is zover: je eerste werkdag! Leuk dat je bij ons aan de slag gaat. Je wordt ontvangen door je nieuwe afdeling en krijgt daar alle informatie die je nodig hebt. Heel veel werkplezier bij het Erasmus MC!

Erasmus MC

Baanbrekend werken, grenzen verleggen en voorop lopen: in zorg, onderwijs en onderzoek

Wij zijn geworteld in Rotterdam en werken in een prachtige state-of-the-art omgeving. Met toewijding en passie werken we aan het verbeteren van de zorg van vandaag en de gezondheid van morgen. Dit bereiken we met een verscheidenheid aan talent en kennis. We hechten aan diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Een inclusieve werkomgeving, waarin iedereen er mag zijn.

Lees meer over Erasmus MC

Solliciteer voor Afdelingshoofd tevens hoogleraar Huisartsgeneeskunde