Skip to main content
logo-erasmus logo-erasmus lifeline-menu facebook X linkedin instagram play pause refresh expand contract close sound mute share down angle-left angle-right slider-right slider-left search phone mail location earth external-link clock clipboard-list location print whatsapp warning hash heartbeat lifeline checkmark stethoscope calendar specialty closing-date bell
Erasmus MC

Bijzonder verlof

In de cao UMC is opgenomen bij welke gebeurtenissen je recht hebt op bijzonder verlof.

  • Eigen huwelijk (1 dag)
  • Verlijden van een notariële akte m.b.t. samenleving (1 dag)
  • Registratie van partnerschap (1 dag)
  • Bijwonen van de bevalling van echtgenote wanneer de medewerker hierdoor verhinderd is te werken (voor een korte en naar billijkheid te berekenen tijd). U moet voldoen aan de voorwaarden die worden genoemd in artikel 4.2. van de Wet Arbeid en Zorg
  • Na bevalling van echtgenote (eenmaal de arbeidsduur per week, conform Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG))
  • Bij het overlijden van bloed -en aanverwanten in de eerste graad   (4 dagen)
  • Bij het overlijden van bloed -en aanverwanten in de tweede graad (2 dagen)
  • Voor het verrichten van bezigheden verband houdende met adoptie (maximaal 3 dagen per kind)
  • Bij verhuizing (1 dag per kalenderjaar)

 
Meer informatie

De volledige voorwaarden voor het opnemen van verlof bij persoonlijke omstandigheden zijn opgenomen in artikel 7.3.2. van de cao Universitair Medische Centra.

Benieuwd naar de andere arbeidsvoorwaarden?

Fysiotherapie speciaal voor medewerkers, een fietsenmaker en 13e maand die al in november uitgekeerd wordt. Bekijk de arbeidsvoorwaarden bij Erasmus MC.

Lees verder