Skip to main content
logo-erasmus logo-erasmus lifeline-menu facebook twitter linkedin instagram play pause refresh expand contract close sound mute share down angle-left angle-right slider-right slider-left search phone mail location earth external-link clock clipboard-list location print whatsapp warning hash heartbeat lifeline checkmark stethoscope calendar specialty closing-date bell
Erasmus MC

Vakantieverlof

Erasmus MC

In het Erasmus MC werken we met vakantie-uren. Je hebt recht op 9% vakantieverlof van de contracturen die je werkt. Het ligt er dus aan hoeveel uur je werkt, wat precies jouw totaal aan vakantie-uren is. We maken je het wat makkelijker met dit voorbeeld.

Extra vakantie-uren kopen

In het Erasmus MC heb je recht op een 13e maand. We noemen dit ook wel de eindejaarsuitkering. De hoogte van de eindejaarsuitkering is gebaseerd op 8,3% van je salaris. Dit kun je inzetten om extra vakantie-uren te kopen.  

 

Aantal uur

Het aantal uur dat je kunt kopen is afhankelijk van je gemiddelde werktijd, de hoogte van de eindejaarsuitkering en of je nog vakantie-uren over hebt van voorgaande jaren. 

Voorbeeld:
Heb je een fulltime contract dan kun je maximaal 48 vakantie-uren kopen. Voor parttimers is dit naar rato. Bij een contract van 24 uur per week kun je maximaal (24/36 x 48 uur =) 32 vakantie-uren kopen.

Wil je hier gebruik van maken? Verdiep je dan goed in de geldende voorwaarden zodra je in dienst bent. Jouw leidinggevende helpt je hiermee op weg.

Feestdagen

Als je in functie werkt waarin geen onregelmatigheids-, bereikbaarheids- of aanwezigheidsdienst van toepassing is, dan ben je op (nationale) feestdagen vrij.

Werk je op een feestdag, dan heb je recht op een toelage onregelmatige dienst.

Nationale feestdagen

In de cao Universitair Medische Centra is opgenomen welke dagen als feestdag gelden.  

  • Nieuwjaarsdag 
  • Tweede Paasdag 
  • Hemelvaartsdag
  • Tweede Pinksterdag
  • Eerst en tweede Kerstdag
  • Koningsdag 
  • 5 mei, eens in de 5 jaar tijdens een jubileumjaar (2020, 2025, 2030 en verder)
     

Ruilen feestdagen

Vier jij vanuit jouw cultuur geen Kerst, maar is bijvoorbeeld het Suikerfeest voor jou belangrijk om vrij te zijn? 

 <aanvulling HR>

Benieuwd naar de andere arbeidsvoorwaarden?

Fysiotherapie speciaal voor medewerkers, een fietsenmaker en 13e maand die al in november uitgekeerd wordt. Bekijk de arbeidsvoorwaarden bij Erasmus MC.

Lees verder