Skip to main content
logo-erasmus logo-erasmus lifeline-menu facebook X linkedin instagram play pause refresh expand contract close sound mute share down angle-left angle-right slider-right slider-left search phone mail location earth external-link clock clipboard-list location print whatsapp warning hash heartbeat lifeline checkmark stethoscope calendar specialty closing-date bell
Erasmus MC

Vakantieverlof

Erasmus MC

In het Erasmus MC werken we met vakantie-uren. Je hebt recht op 9% vakantieverlof van de contracturen die je werkt. Het ligt er dus aan hoeveel uur je werkt, wat precies jouw totaal aan vakantie-uren is. We maken je het wat makkelijker met dit voorbeeld.

Extra vakantie-uren kopen

In het Erasmus MC heb je recht op een 13e maand. We noemen dit ook wel de eindejaarsuitkering. De hoogte van de eindejaarsuitkering is gebaseerd op 8,3% van je salaris. Dit kun je inzetten om extra vakantie-uren te kopen.  

Aantal uur

Het aantal uur dat je kunt kopen is afhankelijk van je gemiddelde werktijd, de hoogte van de eindejaarsuitkering en of je nog vakantie-uren over hebt van voorgaande jaren. 

Voorbeeld:
Heb je een fulltime contract dan kun je maximaal 48 vakantie-uren kopen. Voor parttimers is dit naar rato. Bij een contract van 24 uur per week kun je maximaal (24/36 x 48 uur =) 32 vakantie-uren kopen.

Wil je hier gebruik van maken? Verdiep je dan goed in de geldende voorwaarden zodra je in dienst bent. Je leidinggevende helpt je hiermee op weg.

Feestdagen

In de cao Universitair Medische Centra is opgenomen welke dagen als officiële feestdag gelden: 

  • Nieuwjaarsdag 
  • Tweede Paasdag 
  • Hemelvaartsdag
  • Tweede Pinksterdag
  • Eerst en Tweede Kerstdag
  • Koningsdag 
  • 5 mei, eens in de 5 jaar tijdens een jubileumjaar (2020, 2025, 2030 en verder)

Werk je op een van deze feestdagen, dan ontvang je een toelage onregelmatige dienst.

<LET OP: CHECKEN BIJ BELINDA!>
 

Liever een vrije dag met Suikerfeest of Pesach dan met Tweede Paasdag? Dan kan!

In het Erasmus MC hechten we veel belang aan respect voor alle perspectieven, culturen en levensovertuigingen die leven binnen onze organisatie.

Daarom kunnen medewerkers op verzoek (maximaal) vijf christelijke feestdagen inwisselen voor andere godsdienstige of culturele feestdagen. 

Voor deze feestdagen geldt, net zoals bij de in de cao opgenomen feestdagen, dat op grond van het bedrijfsbelang toch verwacht kan worden dat je werkt. Meer over het inwisselen van feestdagen lees je in de cao Universitair Medische Centra.

Benieuwd naar de andere arbeidsvoorwaarden?

Fysiotherapie speciaal voor medewerkers, een fietsenmaker en 13e maand die al in november uitgekeerd wordt. Bekijk de arbeidsvoorwaarden bij Erasmus MC.

Lees verder