Skip to main content
logo-erasmus logo-erasmus lifeline-menu facebook X linkedin instagram play pause refresh expand contract close sound mute share down angle-left angle-right slider-right slider-left search phone mail location earth external-link clock clipboard-list location print whatsapp warning hash heartbeat lifeline checkmark stethoscope calendar specialty closing-date bell

Disclaimer

De site www.werkenbijerasmusmc.nl is ontwikkeld ten behoeve van werving van medewerkers voor het Erasmus MC. Wij hebben veel inspanningen geleverd in het realiseren van de juiste werking van deze site. Desondanks accepteert het Erasmus MC geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hoe dan ook met betrekking tot de informatie die op deze site wordt gepresenteerd. Deze disclaimer is niet bedoeld om de aansprakelijkheid van het Erasmus MC te beperken in tegenspraak tot enige wettelijke plicht.

Privacy

We gaan met de grootste zorgvuldigheid om met jouw gegevens en vinden het belangrijk dat je weet wat we met jouw gegevens doen, waarom we dat doen en hoe je jouw rechten kunt uitoefenen. Dat en meer leggen we hieronder uit in onze privacyverklaring.

Als je onze website bezoekt:

Dan maken we gebruik van zogenaamde 'cookies' (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst). We gebruiken drie soorten cookies en geven je hieronder per soort een toelichting.

Functionele cookies

Deze cookies staan standaard aan en kun je niet uitzetten. Functionele of technische cookies zijn cookies die nodig zijn om een website te laten werken. Deze cookies helpen ons om de specifieke functionaliteit op de site mogelijk te maken en zo je ervaring te verbeteren, bijvoorbeeld door jouw keuzes en voorkeuren te onthouden (bijv. gekozen taal) of door meer complexe beslissingen op te slaan; dankzij deze cookies kun je bijvoorbeeld ook door onze website navigeren en de verschillende functies hiervan gebruiken.

Analytische cookies

Deze cookies staan standaard aan, maar kun je op ieder gewenst moment uitzetten door te klikken op 'cookie instellingen' onderaan de webpagina. Op basis van deze cookies kunnen wij bezoekers herkennen en hun aantal bijhouden, en bekijken hoe bezoekers navigeren wanneer ze onze website gebruiken. Dit helpt ons om de gebruikersnavigatie te verbeteren en ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijker vinden wat ze zoeken. Erasmus MC gebruikt de middels deze cookies verkregen informatie enkel om de prestatie van onze website te verbeteren. Voor deze cookies wordt gebruik gemaakt van Google Analytics en Hotjar; informatie die door Google Analytics en Hotjar wordt verzameld, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Google zal bijvoorbeeld nooit je volledige IP-adres verwerken en maskeert altijd het laatste deel van je IP-adres. Voor meer informatie kun je terecht bij het Privacybeleid van Google.

Trackingcookies

Deze cookies staan standaard uit en kun je op ieder gewenst moment aanzetten door te klikken op 'cookie instellingen' onderaan de webpagina. We kunnen je dan gericht bereiken over werken bij het Erasmus MC. Trackingcookies, ook wel marketingcookies of reclamecookies geheten, zijn cookies die binnen een domein of over verschillende domeinen gebruikt worden om surfgedrag van de bezoekers vast te leggen. Hiermee kunnen uiteindelijk gerichte aanbiedingen gedaan worden. Voor het gebruiken van tracking cookies is de geïnformeerde toestemming van jouw als gebruiker vereist. Indien je deze cookies wilt accepteren, word je verzocht via de button akkoord te gaan met het gebruik ervan door actief en bewust het schuifje van ‘uit’ naar ‘aan’ te bewegen.

Browserinstellingen

Als je niet wilt dat websites op jouw computer cookies plaatsen, dan kun je je browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kun je de instellingen dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kun je cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen. Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de sites verloren gaan of zelfs dat je bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien, vanwege de functionaliteiten die cookies leveren. Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser.

Als je online solliciteert:

Dan vragen we je om de volgende gegevens online in te vullen: NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, gegevens over jouw opleidingen, jouw cv, jouw motivatiebrief, of je al in dienst bent bij het Erasmus MC, eventueel nog de URL van jouw Linkedinprofiel en mogelijk andere bijlagen die je zelf toevoegt.

We slaan deze gegevens op in onze database van sollicitanten en gebruiken deze voor werving & selectiedoeleinden. Ook is het hierdoor mogelijk om het sluiten van een overeenkomst met jou voor te bereiden. We verstrekken jouw gegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn of wanneer we dit anders met elkaar afspreken. We maken alleen gebruik van verwerkers die voldoen aan onze betrouwbaarheid- en veiligheidseisen, waarover we met hen de nodige afspraken maken. Jouw gegevens worden niet buiten Europa gebracht of opgeslagen.

Erasmus MC gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. Als we geen arbeidsrelatie met elkaar aangaan, worden jouw gegevens uiterlijk 12 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd. Je kunt wel toestemming geven om je gegevens langer te bewaren, tot maximaal twee jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Zo kunnen we je nog eens benaderen voor carrière events of als er later mogelijk een geschikte functie voor je vrijkomt. Toestemming geven voor het langer bewaren, kan onderaan het online sollicitatieformulier.

Beveiliging

We nemen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te beschermen en we beschermen jouw persoonsgegevens tegen ongewild verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging en ongewilde of ongeoorloofde vernietiging, een en ander conform de toepasselijke wet – en regelgeving.

Jouw rechten

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen. Blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een verzoek doen om jouw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Je kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering van jouw gegevens. Wil je de (digitale) persoonsgegevens die we van jou verwerken, ontvangen, dan kun je een beroep doen op jouw recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat je jouw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin je deze, mocht je dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie. Ook kun je verzoeken om beperking van het verwerken van jouw gegevens of daartegen bezwaar maken.

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens en kun je ook een klacht indienen mochten we er samen niet meer uitkomen.

Je kunt jouw verzoek per e-mail sturen naar werkenbij@erasmusmc.nl

Privacybeleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden waarnaar vanuit deze website wordt verwezen. We zijn niet aansprakelijk voor de inhoud de verwerking van de persoonsgegevens op sites van derden.

Copyright

Copyright 2020 Erasmus MC, alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechtelijk beschermde onderdelen van deze website mogen op geen enkele wijze worden verspreid of gebruikt of overgenomen, tenzij het Erasmus MC hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.