Skip to main content
logo-erasmus logo-erasmus lifeline-menu facebook X linkedin instagram play pause refresh expand contract close sound mute share down angle-left angle-right slider-right slider-left search phone mail location earth external-link clock clipboard-list location print whatsapp warning hash heartbeat lifeline checkmark stethoscope calendar specialty closing-date bell

Financieel

Erasmus MC is een professionele organisatie met een internationaal karakter. We zijn niet alleen de grootste zorgorganisatie in Nederland, maar ook een van de grootste werkgevers. Met een omzet van zo'n € 1,8 miljard bieden we financials een betekenisvolle en uitdagende carrière.

Prestatiebekostiging

Bij Erasmus MC is enige jaren geleden prestatiebekostiging ingevoerd. De doelen hiervan zijn:

  • Het bieden van inzicht, legitimering en transparantie in financiering van zorg, onderzoek en onderwijs;
  • Eerlijke bekostiging van zorg, onderzoek en onderwijs door het belonen van geleverde prestaties;
  • Helder portfolio voor onderzoek, onderwijs en zorg, in lijn met de speerpunten en de strategische koers van Erasmus MC;
  • Een prikkel geven voor optimale inrichting van Erasmus MC brede infrastructuur voor zorg, onderzoek en onderwijs.

Het uitgangspunt is te komen tot integrale kostprijzen voor geleverde prestaties, waar een (interne of externe) vergoeding tegenover staat.

Planning & control cyclus

Het sturings- en beheersingssysteem is verankerd in onze planning & control cyclus. Daarin wordt de strategische visie van Erasmus MC vertaald, via jaarlijkse begrotingsrichtlijnen, naar jaarplannen per afdeling. De haalbaarheid van deze plannen en de benodigde investeringen worden zorgvuldig gewogen, waarbij een risicoanalyse onderdeel uitmaakt van de besluitvorming.Gedurende het jaar rapporteren afdelingen maandelijks over belangrijke stuurindicatoren zoals productie en financiën. Daarnaast wordt uitvoerig per tertiaal verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de bereikte resultaten op de kerntaken en de bedrijfsvoering.

Jaarverslag

Lees meer over ons financieel beleid in het digitaal jaarverslag 2020

Afbeelding

Hoogste kredietrating: de 'triple-A-rating'

Een triple-A-rating is het hoogst mogelijke 'rapportcijfer' dat er bestaat op het gebied van kredietrating. Het Erasmus MC is het eerste umc in Nederland met zo'n beoordeling. Anderen met een AAA-rating zijn de Nederlandse Staat en de Waarborgfondsen. Een rating geeft de financiële sterkte weer van een organisatie, waardoor zakenpartners een inzicht krijgen in hoe groot de kans is op wanbetaling als ze met de organisatie in zee gaan.

Meer weten?

"Heb je vragen over een van de openstaande vacatures? Neem gerust contact met mij op, ik vertel je graag meer!" - Jeanette dos Santos Gomes, recruiter

T: 06 500 310 07
E: werkenbij@erasmusmc.nl

Stuur Jeanette een WhatsApp
Jeanette dos Santos Gomes, recruiter, Erasmus MC