Skip to main content
logo-erasmus logo-erasmus lifeline-menu facebook X linkedin instagram play pause refresh expand contract close sound mute share down angle-left angle-right slider-right slider-left search phone mail location earth external-link clock clipboard-list location print whatsapp warning hash heartbeat lifeline checkmark stethoscope calendar specialty closing-date bell
Erasmus MC
  • Gepubliceerd op 21-05-2021

Mariska de Heer (37) is IC-Kinderverpleegkundige in het Kinderthoraxcentrum van Erasmus MC Sophia. "Het Kinderthoraxcentrum is uniek in Nederland, ik zie patiënten uit het hele land."

Mariska de Heer, IC-kinderverpleegkundige Erasmus MC Sophia

Onder de indruk

Al vroeg in de verpleegkunde opleiding wist Mariska dat haar interesse lag bij de zorg voor kinderen. "Ik heb bewust gesolliciteerd bij het Erasmus MC Sophia om de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige te volgen. Tijdens mijn eerste stage mocht ik even kijken op de IC Kinderen. Ik was zo onder de indruk dat ik me direct na mijn kinderaantekening wilde specialiseren tot IC-Kinderverpleegkundige."

“Voor sommigen is het de laatste hoop, dat geeft een andere dimensie aan je contact met de patiënt en familie.”

Gespecialiseerd Kinderthoraxcentrum

Mariska werkt op de cardio-unit van de IC Kinderen. "Patiënten uit heel Nederland komen naar ons Kinderthoraxcentrum. Voor sommigen is het de laatste hoop, dat geeft een andere dimensie aan je contact met de patiënt en familie." Het Kinderthoraxcentrum biedt specialistische zorg aan kinderen met aandoeningen op het gebied van het hart, de longen, luchtwegen en andere organen in de borstkas. "Het is de enige plek in Nederland waar harttransplantaties bij kinderen plaatsvinden", vertelt Mariska. "Ook zijn we gespecialiseerd in aangeboren hartafwijkingen en hartfalen bij kinderen."

Puzzel leggen

De bloedsomloop heeft een essentiële functie in het menselijk lichaam. "Het is soms echt een puzzel om de bloedsomloop stabiel te krijgen, zeker bij hartfalen en na zware operaties aan het hart. Het houdt je continu scherp." Deze puzzel legt Mariska ook regelmatig in de kinderbox op de IC Volwassenen vertelt ze. "Hier werk ik 1-op-1 samen met de anesthesist zodra de patiënt uit de operatiekamer komt. Wanneer de patiënt stabiel genoeg is, gaan we naar de IC van het Sophia Kinderziekenhuis en vervolg ik daar de zorg. Natuurlijk doe ik dat samen met een heel team, van intensivist en fysiotherapeut tot verzorgende IG." 

“Omdat wij zo'n specialistisch centrum zijn halen we ook patiënten op uit andere delen van het land.”

Eigen kinderambulance

Niet alleen op de kinderbox en IC Kinderen verleent Mariska acute en intensieve zorg. "Ik rijd ook mee op de speciale kinderambulance van het Sophia Kinderziekenhuis die kinderen uit perifere ziekenhuizen ophaalt die IC behoeftig zijn geworden. Meestal is dat in de regio, maar omdat wij zo'n specialistisch centrum zijn halen we ook patiënten op uit andere delen van het land, tot Maastricht aan toe. Bijvoorbeeld bij patiënten wiens hart- en/of longfunctie ondersteund of overgenomen wordt door middel van ECMO."

Uniek in Nederland

Het aansluiten van een patiënt aan de ECMO wordt normaliter door een klinisch perfusionist gedaan, maar bij Erasmus MC Sophia zijn er gespecialiseerd IC-Kinderverpleegkundigen die dit zelf doen. "Dat is uniek in Nederland", vertelt Mariska trots. "Ik maak onderdeel uit van het ECMO medische verpleegkundig team. Samen met 11 collega's zijn wij bevoegd tot het instellen, opstarten en aansluiten van de ECMO. Ook wanneer er een aanpassing aan het systeem gedaan moet worden, doen wij dit zelf. Daarnaast geven we hier onderwijs over aan andere zorgprofessionals." 

Bijspringen op IC Volwassenen

Op dit moment springt Mariska ook bij op de IC Volwassenen in de zorg voor covidpatiënten. "In het begin was ik best onder de indruk van het ziektebeeld. Het meest confronterende is dat sommige patiënten na korte tijd niets meer kunnen. De longschade kan groot zijn." De switch van kinderen naar volwassenen maakte Mariska snel. "De algemene zorg verschilt niet veel van elkaar, behalve natuurlijk de hoeveelheden van medicatie en beademingsinstelling. Het is een heel specifiek ziektebeeld, ik leer van mijn collega's en de protocollen helpen mij ook." 

“Heel mooi om op basis van evidence based practice een bijdrage aan de zorg van morgen te leveren.”

Evidence based practice

Naast haar drukke baan is Mariska ook lid van de Verpleegkundig Advies Raad (VAR) in het Erasmus MC Sophia. "Ik vind het heel belangrijk dat verpleegkundigen zelf betrokken zijn bij de ontwikkeling van verpleegkundig beleid. Via de VAR zit ik aan tafel en heb ik direct invloed hierop." En daar blijven de ambities van Mariska niet bij. "Binnenkort ga ik wetenschappelijk verpleegkundig onderzoek verrichten naast mijn werk aan bed. Heel mooi om op basis van evidence based practice een bijdrage aan de zorg van morgen te leveren." 

Kom jij ons versterken?

Ben je geïnspireerd door het verhaal van Mariska? Ontdek jouw mogelijkheden en word onderdeel van ons team!

Lees verder