Skip to main content
logo-erasmus logo-erasmus lifeline-menu facebook X linkedin instagram play pause refresh expand contract close sound mute share down angle-left angle-right slider-right slider-left search phone mail location earth external-link clock clipboard-list location print whatsapp warning hash heartbeat lifeline checkmark stethoscope calendar specialty closing-date bell
Erasmus MC
  • Gepubliceerd op 30-06-2020

MBB-er Nathalie Swart (29) rondde zeven jaar geleden haar opleiding in het Erasmus MC af, maar ging er even tussenuit. In 2018 kwam ze weer terug op haar oude werkplek en werkt sindsdien weer met veel plezier als MBB-er op de afdeling Radiotherapie. Ze vertelt erover.

Nathalie, mbb'er Erasmus MC

Bezig met je vak

“Toen ik mijn opleiding in het Erasmus MC afrondde was er op dat moment helaas geen vacatureruimte om te blijven, in tegenstelling tot nu. Er is op dit moment een tekort aan MBB-ers”, begint Nathalie. Ze ging de horeca in, maar een paar jaar later ging het toch kriebelen. “Ik miste het om bezig te zijn met iets waarvoor je geleerd hebt. Dit vak is zo leuk. Je kunt het werken met patiënten combineren met de technische kant van de behandelingen, een hele mooie combinatie.”

Meerdere werkplekken

Als MBB-er heb je in het Erasmus MC verschillende werkplekken, dat geldt zowel voor Rotterdam als de locatie Dordrecht. Nathalie heeft 2 werkplekken en 3 zogeheten aandachtsgebieden, vooral in Dordrecht. “Ik werk op CT, PET-CT en op het bestralingstoestel, geef ademhalingsinstructies en ik werk op de palliatie poli. Elke dag is anders, letterlijk.”

Bestralingsgebied in beeld brengen

“Bij de CT teken je de kritieke organen in, bepaal je de juiste houding, geef je een infuus met contrast, maak je soms een masker voor als de patiënt op het hoofd bestraald moet worden en voer je de scan uit. PET-CT is eigenlijk vergelijkbaar, alleen ga ik als MBB-er naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde om deze scans te maken.”

“Van de verschillende werkplekken komt op de palliatie poli eigenlijk alles samen”

Verantwoordelijke job

Op het bestralingstoestel is Nathalie bezig met behandelingen. “Dat doen we als laborant zelf, best een verantwoordelijke job.” Vooral het afbeelden van de patiënten is hier een belangrijk onderdeel. “Van iedere patiënt wordt elke dag een Cone Beam CT gemaakt om de ligging en het doelgebied te controleren. Waar nodig worden er nog verschuiven uitgevoerd.”

VisionRT

Op meerdere bestralingstoestellen is VisionRT geïnstalleerd. Een programma dat werkt met infrarood camera’s en op dit moment wordt gebruikt bij patiënten die op de linker borst bestraald worden, vertelt Nathalie. “Met VisionRT worden de contouren van de patiënten zichtbaar gemaakt en kunnen we de ademhaling van de patiënt in de gaten houden. Door patiënten een diepe inademing vast te laten houden wordt de hoeveelheid straling in het hart geminimaliseerd. Om deze ademinstructie goed uit te voeren, geef ik ademhalingstraining om de patiënten voor te bereiden op wat er van ze verwacht wordt. Het is de bedoeling om VisionRT ook te gaan gebruiken voor het positioneren van patiënten. Op dit moment loopt daar een onderzoek naar bij palliatie patiënten.”

Compleet plaatje

Haar laatste werkplek, de palliatie poli, is een bijzondere, vertelt Nathalie. “Dan doe je alles in één. Je begeleidt de patiënten eigenlijk de hele dag. Je geeft de patiënt voorlichting, maakt de CT scan, vervolgens het dosisplan en zorgt ervoor dat alle gegevens juist zijn ingevoerd om de behandeling te kunnen geven. Het is een pittige dag voor patiënten dus het is fijn om hen te begeleiden en rust te geven. Van de verschillende werkplekken komt hier eigenlijk alles samen, het complete plaatje.”

“Het is een leuke puzzel om zoveel mogelijk in het doelgebied te krijgen en zo weinig mogelijk in de omliggende structuren.”

Leuke puzzel

Het maken van een dosisplan vindt Nathalie één van de leukste dingen. “Op basis van de CT beelden teken je de kritieke organen en het te bestralen doelgebied in. Je berekent dan wat de dosis in het doelgebied is en wat er maximaal in de omliggende structuren mag komen. Een leuke puzzel om zoveel mogelijk in het doelgebied te krijgen en zo weinig mogelijk in de omliggende structuren.”

Ontwikkeling en samenwerking

De ontwikkelingen in Nathalie’s vakgebied gaan snel. “Doordat het Erasmus MC een academisch ziekenhuis is, wordt er veel onderzoek gedaan, waardoor ons werk veel uitdaging biedt als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. Ook de verschillinde samenwerkingen brengen een leuke uitdaging met zich mee. Zo hebben wij als afdeling Radiotherapie een samenwerking met het Protonencentrum in Delft. Er worden regelmatig planvergelijken gedaan om te kijken of de patiënt beter bij ons behandeld kan worden of met behulp van protonen.” Ook is het mogelijk om als MBB-er op basis van detachering in Delft te gaan werken. “Een unieke kans om zo je kennis en ervaring uit te breiden.”

Word onderdeel van ons team

Ben jij enthousiast geworden van het verhaal van Nathalie en wil jij graag haar nieuwe collega worden? Ontdek nu jouw mogelijkheden!

Naar de vacature