Skip to main content
logo-erasmus logo-erasmus lifeline-menu facebook X linkedin instagram play pause refresh expand contract close sound mute share down angle-left angle-right slider-right slider-left search phone mail location earth external-link clock clipboard-list location print whatsapp warning hash heartbeat lifeline checkmark stethoscope calendar specialty closing-date bell
Erasmus MC
  • Gepubliceerd op 07-05-2018

Jessenia Ellis (29) is neuroverpleegkundige bij het Erasmus MC. Onlangs is ze benoemd tot senior verpleegkundige. Ze wil niet alleen de allerbeste zorg aan haar patiënten bieden, maar ook bijdragen aan het verbeteren van de zorg. En daar zet ze zich met grote gedrevenheid voor in. 

Afbeelding

Veel te leuk

"Eigenlijk wilde ik verloskundige worden, maar dat liep anders. Omdat ik op Aruba mijn eindexamen havo deed, kon ik niet naar Nederland komen voor het toelatingsexamen. Na afronden van de havo heb ik me ingeschreven voor de studie Verpleegkunde in Rotterdam. Ik was van plan om na het behalen van mijn propedeuse alsnog in te stromen op de opleiding tot Verloskundige. Maar na een jaar Verpleegkunde was ik verkocht: ik vond het veel te leuk!" 

Bij de top van Nederland

"Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen in het Erasmus MC, onder andere bij de Neurochirurgie. Ik wilde er graag na afronding van mijn studie in dienst komen, maar destijds waren er geen vacatures. Ik ben gaan werken binnen de revalidatiezorg in de periferie en ondertussen de mogelijkheden bij Erasmus MC op de voet gevolgd. Toen er een vacature vrij kwam heb ik direct gesolliciteerd. Hier werk je bij de top van Nederland op neurologisch gebied en daar wilde ik onderdeel van zijn."

"Op de Neurologie zien we patiënten van jong tot oud met hoog complexe ziektebeelden. Een hersenaandoening kan iedereen overkomen. Soms zijn mensen in de bloei van hun leven en worden dan ineens getroffen door bijvoorbeeld een hersenbloeding. Dat is heel ingrijpend voor de patiënt, maar ook voor diens naasten. Als neuroverpleegkundige ben ik er niet alleen voor de patiënt, maar begeleid ik ook diens familie tijdens een moeilijke periode in hun leven."

“Hier werk je bij de top van Nederland op neurologisch gebied: daar wilde ik onderdeel van zijn.”

Verbeteren van de zorg

"Ondertussen werk ik al drie jaar als neuroverpleegkundige bij Erasmus MC, ben ik onlangs benoemd tot senior verpleegkundige en mag ik bijdragen aan het verbeteren van de zorg. Ik denk actief mee over verbeteringen in zorgprocessen. Dat vind ik belangrijk want de zorg blijft zich continu ontwikkelen, dus wij als verpleegkundigen moeten dat ook. Ik heb me ook aangesloten bij het verpleegkundig adviesorgaan in Erasmus MC: Vip2. Daar neem ik onder andere deel aan de werkgroep klinisch redeneren. We onderzoeken wat er mogelijk beter en efficiënter kan, bijvoorbeeld bij de registratie van een anamnese. Wat is er nu écht nodig om vast te leggen in het kader van goede zorg en wat doen we wellicht omdat we het zo gewend zijn. Ik draag graag bij aan de toekomst van de zorg."

Verschillende culturen

"Ik heb me ook opgegeven voor de klankbordgroep diversiteitsbeleid in het Erasmus MC. Ik werk met patiënten vanuit veel verschillende culturen en ik vind het belangrijk dat wij als verpleegkundigen goed de achtergronden van deze culturen kennen. En dat we respect hebben voor bepaalde gewoontes die wij vanuit onze opleiding misschien niet gewend zijn. Het gaat altijd om het belang van de patiënt. Dat zet ik voorop, probeer bepaalde gebruiken zoveel mogelijk te respecteren. Ik praat er graag over mee wat we van elkaar kunnen leren op dat gebied. Ook dat is onderdeel van de toekomst van de zorg."

“De zorg blijft zich continu ontwikkelen, dus wij als verpleegkundigen moeten dat ook.”

Trots op mijn vak

"Op 12 mei is het de Dag van de Verpleging. Voor mij betekent dat erkenning van mijn vak. Wij zijn belangrijk, ons werk heeft veel impact. Daar ben ik enorm trots op. Soms zijn we als verpleegkundigen iets te bescheiden. Onze trotsheid mogen we best wat meer laten zien vind ik. Als het aan mij ligt wordt de 'Dag van de Verpleging' voortaan een 'Week van de Verpleging'. Dat zou mooi zijn!"
  

Afbeelding neuroverpleegkundige

Meer weten over het werken als neuroverpleegkundige?

Herseninfarcten, neurologische trauma's, hersentumoren, ALS, Alzheimer, Parkinson: de ziektebeelden waar je als neuroverpleegkundige mee te maken krijgt, zijn niet alleen heel divers maar ook erg ingrijpend voor de patiënt en zijn familie. Voor jou als verpleegkundige brengt elke dag weer nieuwe uitdagingen. Vaktechnisch, maar zeker ook psychosociaal.

Lees verder