Skip to main content
logo-erasmus logo-erasmus lifeline-menu facebook X linkedin instagram play pause refresh expand contract close sound mute share down angle-left angle-right slider-right slider-left search phone mail location earth external-link clock clipboard-list location print whatsapp warning hash heartbeat lifeline checkmark stethoscope calendar specialty closing-date bell
Erasmus MC
  • Gepubliceerd op 24-06-2020

Naomi Beijer - Boer (40) is een ervaren recovery/pacu verpleegkundige. Tot 12 jaar geleden had ze zelf weinig beeld bij wat een recovery/pacu verpleegkundige nu precies doet. Vandaag de dag merkt ze dat er nog steeds veel onbekendheid is over dit mooie vak. En daar wil Naomi verandering in brengen.

Naomi, recovery verpleegkundige Erasmus MC

Van secretaresse naar verpleegkundige

De loopbaan van Naomi startte niet gelijk op de Recovery/PACU, maar kende een heel ander begin. "Ik koos eerst voor een secretaresse opleiding, maar dat was niks voor mij. Mijn ouders lieten me een beroepskeuzetest maken en daar kwam op alle punten een medisch beroep uit naar voren. Ik werd doktersassistente en ging aan de slag op een polikliniek in het Erasmus MC. Al snel begon het te kriebelen om verpleegkundige te worden en heb ik de inservice opleiding tot A-verpleegkundige gevolgd. Tijdens mijn stages ontdekte ik dat snijdende specialismen goed bij mij pasten. Ik ging dan ook aan de slag als verpleegkundige op de Thoraxchirurgie. Toen ik voor het eerst moeder werd kwam voor mij het moment om verder te kijken naar iets anders in het Erasmus MC met meer regelmaat in de diensten."

Durven vertrouwen

Er kwam een vacature voor recovery/pacu verpleegkundige voorbij en zo ging het balletje rollen. "Ik stapte er 12 jaar geleden blanco in omdat ik weinig beeld had bij wat een recovery/pacu verpleegkundige precies deed. Na wat research en een dagje meekijken was ik erg enthousiast. Dit past echt bij mij. Je werkt in een team, maar tegelijkertijd heel zelfstandig. Je moet in dit beroep durven vertrouwen op je eigen kunnen. Mijn eerder opgedane werkervaring in de kliniek hielp mij daarbij. Maar zeker ook de verdieping die ik met deze vervolgopleiding opdeed en waarin ik in 18 maanden stap voor stap uitgroeide tot een recovery verpleegkundige."

“Je bent heel allround en hebt een cruciale rol in het stabiliseren, stabiel houden en pijnvrij houden of krijgen van patiënten.”

Onbekendheid

"Onlangs gaf ik voorlichting aan studenten hbo-verpleegkunde en merkte ik dat er vandaag de dag nog steeds onbekendheid over dit vak bestaat. Net zoals bij mij destijds. Daar wil ik verandering in brengen. Het is een prachtige specialisatie in het verpleegkundig vak. Je werkt op het OK-complex intensief samen met artsen vanuit alle specialismen en collega's van de Anesthesie." Naomi ziet nóg een reden om te delen wat er op de Holding en Recovery gebeurt. "Om verpleegkundigen daarin mee te nemen en via hen ook de patiënten daarop voor te bereiden. Onderzoek toont aan dat patiënten die rustig een operatie ingaan, daar ook rustiger uit komen. Als je weet wat je kunt verwachten, schrik je minder van alle monitoren en plakkers die opgeplakt worden."

Veelzijdig vak

"Het is een ontzettend veelzijdig vak. Je bent heel allround en hebt een cruciale rol in het stabiliseren, stabiel houden en pijnvrij houden of krijgen van patiënten die net geopereerd zijn." De patiënten bij Erasmus MC ondergaan vaak intensieve operaties en kennen veelal een complexe medische voorgeschiedenis, vervolgt Naomi. "Intensieve en unieke ingrepen zijn bij Erasmus MC aan de orde van de dag. Denk aan orgaantransplantaties, Whipple-operaties en andere grote buikoperaties of nieroperaties via robotchirurgie. Voor je het weet, kan je in een acute situatie terecht komen. In voorziene en onvoorziene situaties moet ik snel kunnen anticiperen. Visie, ervaring en vertrouwen in jezelf zijn belangrijk. Je moet snel verbindingen kunnen maken en hierop kunnen handelen. Teamwork met collega verpleegkundigen en artsen staat hierin centraal."

“Het is goed afgelopen. Dat zijn de momenten waarvoor je het doet. Dat is echt teamwork.”

Acute situaties

Toch kan een acute situatie niet altijd voorkomen worden vervolgt Naomi. "Onlangs was in mijn dienst een patiënt wiens waarden heel langzaam achteruit gingen. Ook al waren die signalen nog niet extreem en was de pijnbestrijding goed onder controle, door je klinische blik zie en voel je dat er iets moet gebeuren. In zo'n situatie vraag ik soms aan mijn collega om even mee te observeren. Vervolgens geef ik de arts een terugkoppeling en geef ik aan wat ik denk dat nodig is. Indien nodig maken wij samen een plan. Na een spoed CT bleek in deze situatie een forse bloeding in de buik gaande te zijn. De patiënt is vervolgens met spoed naar de operatiekamer teruggebracht. Het is goed afgelopen. Dat zijn de momenten waarvoor je het doet. Dat is echt teamwork."

Van betekenis zijn

Niet alleen in deze situaties ben je van grote betekenis. Ook als een operatie niet de gewenste uitkomst heeft, ben je er voor de patiënt. "Na bijvoorbeeld een 'open-dicht' situatie. Dat kan gebeuren bij Whipple-operaties bij patiënten met alvleesklierkanker. Deze ingreep is heel intensief voor de patiënt en duurt soms wel een dag lang. Als er onvoldoende perspectief blijkt, wordt de ingreep afgebroken. Dat noemen we 'open-dicht'. De patiënt wordt hier vooraf goed op voorbereid en weet dat als de operatie kort geduurd heeft, deze niet geslaagd is. Je bent er dan voor de patiënt en vangt de familie op. Het slechte nieuws wordt dan op de Recovery besproken, om de patiënt en familie niet te lang in spanning te houden."

Kleine ingrepen onder monitoring

Wat veel mensen misschien niet weten, is dat op de Recovery/PACU van Erasmus MC niet alleen patiënten gezien worden die een operatie ondergaan. "Wij helpen ook patiënten met ernstige pijnklachten bij de pijnbestrijding. Er zijn patiënten die met regelmaat een venflon moeten krijgen en die zeer lastig te prikken zijn, dat geeft ook een band omdat je elkaar regelmatig ziet. Soms verrichten we allergietesten wanneer er een risico bestaat op een anafylactische shock, bijvoorbeeld na een wespensteek."

“Een bak aan ervaring bij elkaar. Hierdoor leer je van elkaar en vullen we elkaar aan.”

Nooit uitgeleerd

Over de samenwerking bij Erasmus MC is Naomi heel duidelijk: "In ons team zijn collega's met verschillende achtergronden, bijvoorbeeld vanuit de ambulancedienst, Intensive Care, Spoedeisende hulp of een specialisme als Neurochirurgie. Een bak aan ervaring bij elkaar. Hierdoor leer je van elkaar en vullen we elkaar aan. Je bent ook nooit uitgeleerd in dit vak." En wat daarnaast ook zo fijn is voegt Naomi als laatste toe: "Dat wij op ons OK-complex een eigen AH to Go hebben. Ieder moment van de dag kan hier iets lekkers gehaald worden. Die reep chocolade bij lekkere trek kunnen halen zonder van de afdeling af te moeten, is toch wel erg fijn."

Recovery Erasmus MC

Meer weten over werken als recovery/pacu verpleegkundige bij Erasmus MC?

Je hebt een cruciale rol bij de pre- en postoperatieve opvang van onze patiënten. Door de grote diversiteit en wisselende complexiteit van patiënten is geen dag hetzelfde. Van voorbereidende anesthesiologische werkzaamheden tot het bewaken van vitale functies na een complexe operatie. Elke dag is anders.

Lees verder