Skip to main content
logo-erasmus logo-erasmus lifeline-menu facebook X linkedin instagram play pause refresh expand contract close sound mute share down angle-left angle-right slider-right slider-left search phone mail location earth external-link clock clipboard-list location print whatsapp warning hash heartbeat lifeline checkmark stethoscope calendar specialty closing-date bell
Erasmus MC
  • Gepubliceerd op 22-11-2023

Van IC-verpleegkundige tot voorzitter in een Europees bestuur

 

Ruim 25 jaar lang werkte Margo van Mol in het Erasmus MC als IC-verpleegkundige. Het bloed kroop waar het niet gaan kon. Want tijdens deze functie studeerde zij af als psycholoog en werd daarna onderzoeker. Inmiddels is zij gevraagd om de rol van voorzitter te bekleden in een Europees bestuur.

Margo van Mol

‘In 1989 kwam ik in het Erasmus MC werken op de Kraam- en Gynaecologie-afdeling. Ik wilde altijd al verloskundige worden. Maar ik kon toen niet op die afdeling blijven en zodoende kwam de IC in beeld. Ineens had ik ‘maar’ de zorg voor twee patiënten. Dat was echter veelomvattend en intensief. Ik had plotseling veel contact met familieleden van patiënten. Ik werkte nauw samen met de artsen en kreeg veel ruimte om input te geven. Bovendien hadden we een leuk team en veel plezier. Het was een andere wereld, maar al snel dacht ik: dit is mijn vak.’, aldus Margo.

Zelf investeren

Nog lang voordat combinatiefuncties gangbaar werden, kroop Margo in twee verschillende rollen: ‘Familieondersteuning vond ik zo’n interessant thema, het vak van IC-verpleegkundige was en is zoveel meer dan alleen aan het bed staan. Ik besloot mede daarom de opleiding psychologie te volgen. Die opleiding combineerde ik dus met mijn baan. Het was soms veel, want ik ondernam veel in mijn vrije tijd. Maar als je iets wil bereiken, mag je zelf ook investeren, vind ik. Die ruimte kreeg en creëerde ik.’

“Mijn doel is om het verpleegkundig perspectief te laten zien.”

Nazorg

Margo was nog lang niet uitgeleerd: ‘Ik besloot onderzoek te doen naar familieondersteuning en nazorg voor IC-patiënten. Wat hebben zij nodig tijdens en na zo’n ingrijpende IC-opname? Het welbevinden voor onze patiënten en hun familieleden geeft mij zinvolheid. Ik kan goed invoelen of iets in de praktijk geïmplementeerd kan worden, want ik ken de praktijk tenslotte goed.’

Rouwondersteuning

‘Met mijn tweede onderzoekslijn richtte ik me op de IC-verpleegkundige zelf. Hoe voelt hij of zij zich? Voelt diegene zich gehoord? Het emotionele aspect vond ik daarin het mooiste. Ik haalde ooit een subsidie binnen voor rouwondersteuning. Dat sprak een collega aan en dus stimuleerde ik hem om daarin zijn rol te pakken. Inmiddels heeft hij zich langs dit pad ontwikkeld tot verpleegkundig specialist. Dat vind ik mooi. Als je ambities hebt, kun je je rol verrijken met andere activiteiten. Die ruimte is er in het Erasmus MC.’

Verpleegkundig perspectief

Margo was al sinds 2016 lid van The European Society of Intensive Care Medicine (ESICM). De internationale uitwisseling van kennis en samenwerking spreekt haar hierin aan. Inmiddels is zij verkozen om voor drie jaar de rol van voorzitter van de ‘verpleegkundige tak’ van het bestuur te bekleden. ‘Het bestuur van ESICM wordt vertegenwoordigd door intensivisten, er is best wat hiërarchie. Mijn doel is om het verpleegkundig perspectief te laten zien en de stem van IC-verpleegkundigen daar te laten horen. Ik hoop zo een rolmodel te kunnen worden.’