Skip to main content
logo-erasmus logo-erasmus lifeline-menu facebook X linkedin instagram play pause refresh expand contract close sound mute share down angle-left angle-right slider-right slider-left search phone mail location earth external-link clock clipboard-list location print whatsapp warning hash heartbeat lifeline checkmark stethoscope calendar specialty closing-date bell
  • Gepubliceerd op 09-02-2018

Jessica van de Graaf (26 jaar) is na afronding van haar opleiding Farmacie gestart als apotheker bij de Poliklinische Apotheek van het Erasmus MC. “Het was wel een droom die uitkwam om gelijk na mijn opleiding bij Erasmus MC te mogen werken” zegt Jessica hierover.

Jessica van de Graaf Apotheker

Patiëntenpopulatie leerzaam

“Dat Erasmus MC een academisch ziekenhuis is, merk je als apotheker zeker. Vanwege de complexe ziektebeelden is de patiëntenpopulatie heel leerzaam. In onze Poliklinische Apotheek zien we bijvoorbeeld patiënten na een lever- of niertransplantatie. Deze patiënten krijgen heel veel geneesmiddelen om afstoting te voorkomen. Wij bekijken of deze geneesmiddelen kunnen in combinatie met andere medicatie die de patiënt gebruikt en controleren of de medicatie passend is na een lever- of niertransplantatie. Ook geven we voorlichting aan de patiënt om ervoor te zorgen dat zij de medicatie blijven innemen”

Eigen aandachtsgebieden voor apothekers

“Onderling hebben de apothekers een verdeling wie verantwoordelijk is voor welk onderdeel van het ziekenhuis. Zo ben ik verantwoordelijk voor onder andere onze diensten aan het Sophia Kinderziekenhuis. Voor deze zieke patiëntjes rekenen we de voorgeschreven dosering na om te controleren of dit past bij hun leeftijd en gewicht.”  

“Vanwege de complexe ziektebeelden is de patiëntenpopulatie heel leerzaam”

Jessica

Nauwe samenwerking met medisch specialist

“In Erasmus MC vinden tal van onderzoeken en studies plaats. Het komt regelmatig voor dat we geneesmiddelen uit het buitenland importeren omdat een medisch specialist dit wil voorschrijven aan zijn patiënt er geen geregistreerd alternatief in Nederland beschikbaar is. We werken dan nauw samen met de specialist om dit geneesmiddel te verkrijgen. Ik verzorg de onderbouwing naar de Inspectie waarvoor dit geneesmiddel noodzakelijk is."

Stimuleren vragen te stellen

“Onderling hebben we het heel leuk met elkaar. We stimuleren apothekersassistenten om veel vragen te stellen en naar ons toe te komen. We kunnen hier allemaal heel hard werken, maar vinden het ook belangrijk dat we het leuk hebben met elkaar. Tevreden ben ik vooral aan het eind van de werkdag als ik kan terug kijken op een dag hard werken en alles goed is verlopen voor zowel de patiënt als het team.”