Skip to main content
logo-erasmus logo-erasmus lifeline-menu facebook X linkedin instagram play pause refresh expand contract close sound mute share down angle-left angle-right slider-right slider-left search phone mail location earth external-link clock clipboard-list location print whatsapp warning hash heartbeat lifeline checkmark stethoscope calendar specialty closing-date bell
Erasmus MC
  • Gepubliceerd op 29-02-2024

Verpleegkundige op het Dagbehandelcentrum én de Recovery

Na 4,5 jaar werken op het Dagbehandelcentrum wilde verpleegkundige Monique Zuur zich verder ontwikkelen. Inmiddels laat zij zich gericht opleiden via EPA’s (Entrustable Professional Activities) en is zij ook werkzaam op de Holding/ Recovery. Een logische stap voor haar. ‘Ik kan de vitale functies van patiënten nu beter interpreteren. De kennis die ik opdoe, pas ik vervolgens weer toe op het Dagbehandelcentrum.’

Monique Zuur, verpleegkundige Erasmus MC

Best spannend

De start was best spannend. ‘Naast mijn werkzaamheden had ik ineens met ongeveer tien uur studiebelasting per week te maken. Bovendien ben je op een nieuwe afdeling ineens weer een student die onder supervisie aan het werk is. Ik moest m’n onzekerheid omzetten in zelfvertrouwen. Sinds december 2023 loop ik vier maanden stage hier op de Holding/ Recovery. De eerste EPA betreft de Basis Acute Zorg. Eerst twee maanden theorie, een portfolio opbouwen, met de praktijk aan de slag en tot slot twee praktijkexamens. Ook reflectieverslagen en feedback horen daarbij.’

Sterker in mijn schoenen

‘Na twee maanden theorie startte ik met mijn stage op de Holding/ Recovery. De afgelopen tijd heb ik veel geleerd over laag- en midden complexe zorg. Het overdragen van patiënten vind ik ook erg interessant. Ik heb hier meer kennis over vanwege specifieke methodieken hiervoor. Zo krijg ik steeds meer inzicht in wat daarin van belang is. Deze concrete handvatten maken dat ik steeds sterker in m’n schoenen sta.’

Afwijkend hartritme

Monique vervolgt: ‘Ik kan vitale functies nu beter interpreteren. Zo heb ik bijvoorbeeld meer kennis over een afwijkend hartritme. Het is dan aan mij om actie te ondernemen. Soms schakel ik dan een medisch specialist in. Vooral op de Recovery vind ik het interessant om bezig te zijn met vitale functies. Bepaalde waarden kunnen dan afwijken, omdat patiënten medicatie krijgen tijdens een operatie. Ik vind het leuk om verbanden te leggen en hierop te anticiperen.’ 

“Ik kan met deze manier van denken op beide afdelingen mijn werk doen.”

Meneer de Jong

‘Door op meerdere afdelingen te werken, zijn de lijntjes kort en verbetert de onderlinge samenwerking. Ook heb ik nu meer begrip voor bepaalde situaties. Als de Holding een patiënt vanuit het Dagbehandelcentrum oproept, moet deze patiënt binnen twintig minuten gebracht worden. Dat is protocol. Als het op het Dagbehandelcentrum echter heel druk is of er een heel zenuwachtige patiënt gerustgesteld moet worden, is die twintig minuten niet altijd haalbaar. De Holding belt dan opnieuw. Dat kan op het Dagbehandelcentrum wat dwingend overkomen. Maar inmiddels weet ik dat de Holding de druk van de OK voelt. Als alles en iedereen klaar staat voor de operatie van meneer de Jong, moeten zij meneer de Jong wel brengen.’, aldus Monique.

Inleven

Alhoewel Monique de tijdsdruk en protocollen respecteert, vindt zij de waardigheid van patiënten het allerbelangrijkst. ‘Ik denk vaak: als ik in dit bed zou liggen, hoe wil ik dan behandeld worden? Dat is voor mij het uitgangspunt. En gelukkig kan ik met deze manier van denken op beide afdelingen mijn werk doen. Ik vind het leuk om me zoveel mogelijk in te leven in de patiënten. Wel blijkt in de praktijk dat er wat meer opleiding benodigd is voor de stap die ik heb gezet. Daarom ga ik drie aanvullende EPA’s volgen in het najaar. Maar het werken op twee leuke afdelingen in twee leuke teams bevalt me goed!'

Word onderdeel van ons team

Wil jij ook werken als recovery verpleegkundige op ons OK-complex? Ontdek jouw mogelijkheden!

Naar de vacature