Skip to main content
logo-erasmus logo-erasmus lifeline-menu facebook X linkedin instagram play pause refresh expand contract close sound mute share down angle-left angle-right slider-right slider-left search phone mail location earth external-link clock clipboard-list location print whatsapp warning hash heartbeat lifeline checkmark stethoscope calendar specialty closing-date bell
Erasmus MC
  • Gepubliceerd op 05-06-2023

ZonMw subsidie voor 3 verpleegkundigen

Werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten in de verpleging en verzorging: de uitdagingen in de gezondheidszorg vragen om werken volgens de laatste wetenschappelijke kennis. Daarom financiert ZonMw in 2023 tien projecten die Evidence Based Practice interventies in de essentiële zorg toepassen en inzicht geven in hoe dit de zeggenschapspositie van de beroepsgroep beïnvloedt. Er zijn maar liefst drie projecten van Erasmus MC in de prijzen gevallen.

ZonMw, Erasmus MC

Verpleegkundige zeggenschap in het gebruik van een dagboek op de IC

Hoofdaanvrager en projectleider: Margo van Mol (Erasmus MC)

Het gebruik van een dagboek tijdens en na een opname op de intensive care (IC) afdeling geeft steun aan kritiek zieke patiënten en hun naasten. De verhalen die IC-verpleegkundigen in het dagboek schrijven geven een beeld over de IC-periode en leggen de tijdslijn en gebeurtenissen vast. Dit is belangrijk in het emotioneel verwerken van de IC-opname en het voorkomen van klachten op mentaal gebied. Er is echter weinig wetenschappelijk bekend over het proces waarmee verpleegkundigen dit verhaal vormgeven.

NAIDIC beschrijft, met kwalitatief en kwantitatief onderzoek, welke keuzes IC-verpleegkundigen maken voor de inhoud en tekst bij het schrijven in het dagboek. Hierbij worden zij gestimuleerd klinisch leiderschap en autonomie in te zetten voor een persoonsgerichte benadering.

Optimaliseren van de inzet van aandachtsvelders voor de preventie en behandeling van decubitus in het ziekenhuis

Hoofdaanvrager: Monique van Dijk (Erasmus MC)

Projectleider: Lisette Schoonhoven (UMC Utrecht)

Decubitus ontstaat door langdurige druk op lichaamsdelen meestal door bedlegerigheid vanwege ziekte of grote operaties. Helaas komt het nog veel voor op verpleegafdelingen en nog meer op IC's. Om decubitus te voorkomen zijn ook verschillende interventies nodig zoals wisselligging, mobiliseren en juiste voeding.

Omdat het verpleegkundig werk heel veel verschillende taken en expertise vraagt worden aandachtsvelders ingezet; verpleegkundigen die zich specialiseren op een terrein, in dit geval decubitus en die een vraagbaak zijn voor collega's. Helaas worden zij nog niet optimaal ingezet en ontbreekt het soms aan kennis maar vaker aan leiderschap om hun rol te pakken. Ook worden patiënten ten onrechte onvoldoende betrokken bij preventie en behandeling.

Om aandachtsvelders krachtiger in te kunnen zetten om vaker decubitus te voorkomen, evalueert de CHAMPION-studie in 2 academische centra een multimodale training.  

Nurses in the lead: verpleegkundig leiderschap en autonomie in bewegingsgerichte zorg in het ziekenhuis

Hoofdaanvrager: Janneke de Man-van Ginkel (LUMC)

Projectleider: Erwin Ista (Erasmus MC)

Bewegingsgerichte zorg (FCC – function focused care) is een bewezen effectieve interventie voor het bevorderen van fysiek functioneren en mobiliteit. Echter, de uitvoering wordt belemmerd door de wijze waarop verpleegkundigen hierin regie nemen en de interprofessionele samenwerking.

Daarom richten we ons in een co-designbenadering op het versterken van verpleegkundig leiderschap en autonomie voor de toepassing van FCC. Dit is uitgewerkt in 2 werkpakketten:

  • identificeren van determinanten en strategieën voor succesvolle toepassing van FCC en verpleegkundige leiderschap, onder andere middels aandachtsvelders (nurse champions)
  • evalueren van het effect ervan op het toepassen van FCC in een before-after studie met kwantitatieve en kwalitatieve methoden

Daarmee levert dit project een op maat gemaakt onderwijsplan met materialen voor training voor het bevorderen van verpleegkundig leiderschap en autonomie en het middels verpleegkundige leiderschap toepassen van FCC in intramurale zorg.