Skip to main content
logo-erasmus logo-erasmus lifeline-menu facebook X linkedin instagram play pause refresh expand contract close sound mute share down angle-left angle-right slider-right slider-left search phone mail location earth external-link clock clipboard-list location print whatsapp warning hash heartbeat lifeline checkmark stethoscope calendar specialty closing-date bell
Erasmus MC

Toelage onregelmatige dienst (ORT)

Ga je in onregelmatige diensten werken? Dan kun je rekenen op een goede ORT vergoeding.

De toelage onregelmatige dienst is een percentage bovenop jouw salaris per uur.

 • 47% voor de uren op

  • maandag tot en met vrijdag tussen 00.00 uur en 07.00 uur en na 20.00 uur
  • zaterdag tussen 00.00 uur en 08.00 uur en na 12.00 uur
 • 72% voor de uren op
  • zondag
  • feestdagen *)

Doorbetaling ORT tijdens vakantie

De toelage onregelmatige dienst wordt ook tijdens je vakantie doorbetaald. Dit wordt berekend op basis van een gemiddelde van de toegekende toelagen in de twaalf kalendermanden voorafgaand aan de maand waarin je vakantie hebt. 

Als je nog geen twaalf maanden in dienst bent, dan wordt het vastgesteld op het gemiddelde van de maanden dat je in dienst bent tot de maand waarin je met vakantie bent.

Bereikbaarheids- en aanwezigheidsdienst

Afhankelijk van de functie waarin je in het Erasmus MC werkt, kan het zijn je ingeroosterd wordt voor bereikbaarheids- of aanwezigheidsdiensten. Of dit op jou van toepassing is, heeft jouw (toekomstig) leidinggevende met je besproken.

Bereikbaarheidsdienst

Van bereikbaarheidsdienst is sprake als je op afroep bereikbaar dient te zijn voor het verrichten van onvoorzienbare, spoedeisende werkzaamheden buiten de voor jou geldende werktijden. Je bent dan niet in het Erasmus MC aanwezig, maar komt naar het Erasmus MC toe zodra je opgeroepen wordt. 

Aanwezigheidsdienst

Er is sprake van aanwezigheidsdienst als je medewerker tijdens je bereikbaarheidsdienst ook aanwezig dient te zijn in het Erasmus MC. Er zijn speciale ruimtes ingericht waar je bijvoorbeeld kunt slapen als je niet opgeroepen wordt. 

Toelage 

Ben je ingeroosterd in een bereikbaarheids- of aanwezigheidsdienst? Dan ontvang je een percentage bovenop jouw salaris per uur.

 • 6% van het salaris op

  • maandag tot en met vrijdag
 • 12% voor de uren op
  • zaterdag en zondag
  • feestdagen *)

*) De feestdagen waarop de ORT-, bereikbaarheids- en aanwezigheidsvergoeding van toepassing is, is vastgelegd in de cao Universitair Medische Centra
 

Benieuwd naar de andere arbeidsvoorwaarden?

Fysiotherapie speciaal voor medewerkers, een fietsenmaker en 13e maand die al in november uitgekeerd wordt. Bekijk de arbeidsvoorwaarden bij Erasmus MC.

Lees verder